Sverige United stöttar IK Bergandy

16 mars 2018

Foto: IK Bergandy

IK Bergandy är en förening som vill ta ansvar på flera plan. De bedriver verksamheter och projekt för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i Helsingborg. En verksamhet där alla ska känna sig välkomna.

IK Bergandy i Helsingborg är en förening som vill göra skillnad. Dom vill erbjuda en fotbollsverksamhet där alla som vill ska få spela.

-Vi ser att Integration bland våra ungdomar sker bäst i en blandad grupp från olika erfarenheter och livssituationer, säger ledaren och ungdomsansvarig Salman Khan.

IK Bergandy har kontakt med olika HVB hem, asylboenden och liknande och har erbjudit ungdomar att träna med dem. Ett sätt som kan få personer med olika bakgrunder och erfarenheter att mötas.

De har även hjälpt till att förmedla kontakt till andra föreningar de samarbetar med när deras egna träningstrupper har varit fulla. Detta för att de som vill ska få en möjlighet att spela fotboll i en förening. Man har hjälpt personerna med kontakt till andra föreningar för att de ska få chansen att spela fotboll. IK Bergandy har också slussat ut sina egna spelare till andra föreningar i närområdet som har haft spelarbrist, för att undvika att dessa föreningar tvingas lägga ned sina verksamheter.

Men utöver den vanliga fotbollsverksamheten bedriver även föreningen en rad andra projekt, något som de kallar för IKB i samhället. De vill vara en förening som bidrar till ett bättre samhälle och vill ta ansvar på flera olika plan. Bland annat bedriver de trygghetsvandringar minst en gång i veckan samt anordnar olika idrottsaktiviteter på en skola i Helsingborg för årkurs 4 – 9. Framöver är målet att utbilda deras juniorer till ledare och att involvera dem i föreningens övriga projekt.

Sverige United har beslutat att bevilja bidrag till IK Bergandy under 2018, i hopp om att det kan bidra till en utveckling av deras verksamhet.

Tack för ert fina arbete!

Sofie Thörnqvist