Värdegrund

Stiftelsen Sverige Uniteds värdegrund gäller både på och utanför fotbollsplanen. Den gäller överallt: i skolan, på fritidsgården, på arbetsplatsen likväl som hemma eller på stan. Om man själv är en bra kamrat får man väldigt många vänner!


Glädje och gemenskap är starka drivkrafter, särskilt inom en lagsport som fotboll.

Emblem Sverige United

Respekt för alla människor

Vi tar avstånd från nedsättande ord och nedvärderande omdömen om andra människor. Kränkningar av andra leder ALDRIG till något bra. Det är enklare och långt bättre att älska än att hata, även om man inte alltid har samma uppfattning om olika saker. Det är först då man lär sig något nytt!

Alla är välkomna

ALLA, oavsett bakgrund, nationalitet, kön, hudfärg, språk, religionstillhörighet och sexuell läggning, är välkomna! Olikheter skapar en större förståelse, vidgar våra vyer och ger en starkare helhet. Tänk om alla i laget var vänsterbackar?

Rött kort!

Vi ger rött kort till all form av diskriminering, rasism, våld, hot och droger.