Vi är Sverige United

Stiftelsen Sverige United delar ut bidrag och stipendier till eldsjälar och föreningar som jobbar för ökad mångfald och integration med fotbollen som verktyg.

Om stiftelsen

När politikerna betraktar integration som en svårknäckt samhällsnöt riktar vi blicken mot fotbollsplanen. Från vår plats på sidlinjen ser vi nämligen med egna ögon hur fotbollen förenar människor som aldrig annars hade mötts. Varje dag. Året runt.

Från lekfulla barn på mörka bakgårdar, hela vägen upp till elitklubbarnas stjärnor som underhåller i skinande strålkastarljus. Fotbollen ger alla chansen eftersom du enbart ska bedömas utifrån din vilja, energi och ditt bidrag till laget. Inget annat. Detta är någonting Sverige United gillar och vill förmedla vidare.

Vår stiftelse ser som sin uppgift att lyfta fram fotbollens vackra sidor, att stötta dess eldsjälar och att underlätta arbetet för inkludering och mångfald.

Vår vision

Sverige United ska vara en brobyggare inom svensk fotboll. Genom vårt stöd förvandlas främlingar till lagkamrater.

Vår mission

Sverige United ser till att nyanlända och etablerade svenskar möts på fotbollsplanen. Tack vare vår uppbackning får idrottens eldsjälar kraft att förverkliga sina drömprojekt och skapa integration i vardagen.

Våra mål

Att genom bidrag och stipendier se till att människor från olika länder och kulturer träffas och knyter kontakt med varandra.

Att verka för en god fysisk och psykisk folkhälsa genom att ge fler människor möjlighet att aktivera sig på fotbollsplanen.

Att ge de fotbollsprojekt och eldsjälar vi valt att stötta den uppmärksamhet och det erkännande de förtjänar.

Att genom vår verksamhet inspirera till liknande satsningar inom andra områden.

Värdegrund

Ta del av vår värdegrund.

Priskommittén

Priskommittén utser mottagarna av stipendierna Guldhanden, Silverhanden och Bronshanden. Se vilka som ingår.

Styrelse

Läs om vår styrelse.