Ansök om bidrag

Vi kan ge ett handtag

Sverige United älskar när fotbollen skapar möten mellan människor med olika bakgrunder och bidrar till ökad mångfald och inkludering. Sök bidrag till er verksamhet här!

Öppna formulär

Ansök om stöd till ert integrationsarbete

Fotbollen kan vara ett utmärkt verktyg för integration och över hela landet finns människor som dagligen motverkar segregation genom att välkomna nya människor till idrottens gemenskap. Ofta handlar det om ideellt arbetande föreningar eller privatpersoner som med små resurser gör stora och viktiga insatser.

Genom vår stiftelse har vi möjlighet att varje år bidra till ett antal fotbollsrelaterade verksamheter som syftar till att bygga broar och kamratskap mellan människor med olika bakgrund. Vi riktar oss mot verksamheter för både flickor och pojkar, kvinnor och män över hela landet. Vi vill ge ett handtag, till exempel med material som bollar, koner, västar och annat som behövs vid träningar och matcher. Ansökningarna behandlas löpande under året vid våra styrelsemöten och vi återkommer med besked i samband med dessa.