Han enar Tomelillas ungdomar genom fotbollen – får ett handtag av Sverige United

25 juli 2016

Bjork

Mikael Björk vill göra fotbollsplanen till en mötesplats för Tomelillas ungdomar. Ett sammanhang som välkomnar alla – oavsett kön, härkomst eller religiös tillhörighet.
– Hos oss finns varken krav eller press, det är glädjen som står i centrum, säger han.

Idrottsrörelsen brukar beskrivas som en utmärkt arena för integration, en sluss in i samhället där människor med olika bakgrund får vara med på lika villkor. Fotbollstränaren och polisen Mikael Björk skriver under på den bilden, men pekar på att den inte utgör hela sanningen. Många barn och ungdomar får dessvärre aldrig chansen att vara med i ett organiserat lag. Kanske saknar deras familjer ekonomisk möjlighet att bekosta utrustning och medlemsavgifter, eller så upplever de idrottsmiljön som alltför resultatorienterad och tävlingsinriktad, och känner sig exkluderade av det skälet.

Till vardags är Mikael Björk engagerad i den skånska division 3-föreningen Tomelilla IF, där han vanligtvis arbetar med flickor och pojkar som velat och kunnat ägna sig åt fotbollen under hela uppväxten. Ungdomar som satsat relativt hårt på sitt utövande. Men i vinstras bestämde han sig för att parallellt med det också försöka inkludera fler och nå ut till en annan målgrupp.

– Jag ville aktivera flickor och pojkar som kanske inte har samma naturliga koppling till fotbollen. Min tanke var att skapa en verksamhet under mer kravlösa former och att bortse från vinstkrav och tävlingsmoment. Det här skulle kretsa kring ett mer grundläggande värde: Att samlas och ha kul tillsammans, säger Mikael Björk.

Han var också väl medveten om att det fanns ett sug efter fotboll från många nyanlända på orten, men att få av dessa fått plats i någon förening. Därför vände sig Björk med en bred inbjudan till bland annat skolor, HVB-hem, transitboenden och familjehem för att skapa ett så stort kontaktnät som möjligt. Upplägget var enkelt: Ett par gånger i veckan skulle Tomelilla IF anordna öppna träningar med syfte att locka till sig personer som annars kanske inte kommit i kontakt med fotbollen.

Projektet fick arbetsnamnet ”Fotboll för ALLA” och sjösattes strax efter årsskiftet till 2016.

– Från början visste vi inte vad vi kunde vänta oss, men intresset har varit stort. Vi har i genomsnitt haft 30 individer på våra träningar och det har dessutom kommit mycket publik. Väldigt, väldigt kul, säger Mikael Björk.

Enligt honom är merparten av dem som dykt upp ensamkommande flyktingbarn, men även flickor och pojkar ur det övriga lokalsamhället, samt spelare från Tomelillas ordinarie verksamhet, brukar med jämna mellanrum vara med på passen.

– Och det som är slående är hur fint de här ungdomarna bemöter sina medspelare. Alla tar hand om varandra och visar respekt. Det kvittar helt och hållet vem som kommer varifrån och vilken fotbollsvana de har sedan tidigare, säger Björk och fortsätter:

– För oss är det också viktigt att tydligt signalera att alla är välkomna. Vi kör aldrig bort någon ”obehörig” från fotbollsplanen när vår bokning sätter igång. Istället säger vi: ”Kom hit till oss, vi spelar tillsammans”.

Slussar ni vidare spelare som vill satsa lite mer organiserat på fotbollen?
– Absolut – och det är självklart stimulerande för mig som ledare. Att många fastnar för fotbollen och vill ta sig vidare högre upp visar att vi gjort någonting rätt. Ibland har jag hjälpt killarna, för det är mest killar vi lockat till oss hittills, att komma in i Tomelilla IF som alltså håller till i division 3. Andra gånger har det varit division 7 eller andra nivåer jag föreslagit. Sammanlagt är det 20-25 spelare under våren som haft våra träningar som bas och sedan tagit kliv till nästa nivå därifrån.

För att de öppna träningarna ska kunna rulla vidare behövs dock ekonomiskt stöd utifrån. Ingen av deltagarna betalar några former av avgifter, men alla måste ändå ha tillgång till grundläggande utrustning som bollar, träningskläder, skor och västar. Att tumma på de reglerna är inte aktuellt, fastslår Mikael Björk.

– Jag kan inte låta någon vara med och spela utan att ha exempelvis strumpor och benskydd. Då blir skaderisken alldeles för stor. Tyvärr blir det ibland så att jag får skicka hem folk av det skälet, men alternativet vore att riskera deras hälsa, och det tänker jag inte göra, säger han.

Nu ger Sverige United en hjälpande hand för att underlätta det fortsatta arbetet för Mikael Björk och Tomelilla IF. Stiftelsen stöttar upp med bidrag till inköp av material för utlåning, så att alla ungdomar som vill vara med på de öppna träningarna ska ha den möjligheten. Från Sverige Uniteds sida vill vi tacka alla inblandade för ett fantastiskt initiativ, och önska stort lycka till inför fortsättningen!

Läs mer om Sverige United och hur ni som förening går tillväga för att ansöka om bidrag eller stipendier från oss!