50 år av integration i Trollhättans FF

25 mars 2021 Trollhättans FF får stöd av Sverige United

I samband med förberedelserna inför intervjun med Trollhättans FF så hittade vi följande rader i sociala medier: ”Det är inte så ofta man får samtal från Sven-Göran Eriksson…han tackade för mina fina insatser… han frågade vad jag gör för föreningen och jag sa att jag gör allt…”

Den som fick samtalet i november 2020 var Allan Mourujärvi, Trollhättans FF:s eldsjäl, som efter sitt mångåriga engagemang för arbete med ungdomar, fotboll och integration fortfarande sprudlar av energi på ett jordnära sätt. (Läs mer: https://www.instagram.com/p/CIQqogZn8OB/)

Trollhättans Finska Förening bildades 1966. Ambitionen var bland annat att stötta invandrade finländare med integrering i det svenska samhället. Allan har varit med från början och hans bror var en av grundarna. Fotbollen har genom alla år varit en stor del av föreningens verksamhet, men under senare tid växte en önskan fram hos Allan och några andra i föreningen om att satsa på en renodlad fotbollsförening med fokus på integration. År 2019 hade man det första årsmötet och i samförstånd med Trollhättans Finska Förening fick man behålla Trollhättans FF som klubbnamn.

Målsättningen är att vara en förening för alla i Trollhättan, där fotbollen är en positiv kraft och en brygga in i samhället för ungdomar med olika bakgrund och kulturer. I samtal med Allan och Gabriel Andersson, före detta tränare och numera styrelsemedlem, så är det lätt att förstå varför ungdomarna trivs i föreningen.

Gabriel och Allan säger att föreningen har en stark värdegrund som innebär att fotbollen är viktig, men att integrering, inkludering och utbildning är viktigare än seriespel. Målsättningen är att spelarna stannar kvar länge i föreningen. Man vill inte tappa spelare utan försöker starta nya lag så att alla får plats att spela oavsett spelskicklighet.

– Andra föreningar har kanske mer fokus på fotbollen medan vi vill att alla ska få möjlighet att spela. Vi vill ta ett stort socialt ansvar även utanför fotbollen och jobbar för att ungdomarna ska inkluderas i den svenska kulturen och idrottsrörelsen.

Föreningen har sedan 2015 tagit emot många ensamkommande ungdomar från olika länder med olika kulturer. Historiskt sett har föreningen alltid hjälpt människor på flykt eller som invandrat till Sverige och dessa erfarenheter av integrationsarbete är till stor nytta när man lotsar in ungdomar i föreningen. Man pratar svenska på träningarna för att öva på språket, ser till att lagkompisar stöttar dem som är nya i föreningen och satsar på utbildning för ungdomarna, bland annat i samarbete med SISU. Man försöker också komma iväg på andra aktiviteter än fotboll för att bredda ungdomarnas kunskaper om föreningslivet och samhället.

– Vi tror på våra ungdomar och deras förmåga att hitta rätt i föreningen och samhället. Ju längre de stannar kvar hos oss, desto större möjlighet att de hittar sitt sammanhang på orten och i samhället i stort, säger Allan och Gabriel.

Utöver detta så är Allans personliga engagemang för ungdomarna mycket stort. Han hjälper dem med allt från pappersarbete, dialog med organisationer och har även åkt med dem till olika myndigheter för att vara ett stöd i dessa kontakter. Allans engagemang är välkänt hos ungdomarna och i Trollhättan som helhet, vilket han också fått utmärkelser för (…och uppskattning av Svennis)!

Föreningen har med sitt synsätt, aktiviteter och sociala patos skaffat sig ett bra rykte, men säger sig ha mycket kvar att göra. Bland annat så vill man försöka få igång tjejfotboll och få till en bättre kontakt med föräldrarna.

Sverige United hälsar Trollhättans FF välkommen som samarbetsförening med ett bidrag som gör att föreningen för första gången kan träna med helt nya bollar!

Text: Calle Sterner Foto: Ali Soltani