Sverige United stöttar ”Norrbottens billigaste förening”

17 oktober 2016

IFK Råneå vill inte att det ska spela någon roll hur mycket pengar man har – alla är välkomna i föreningen.

“Norrbottens billigaste idrottsförening” har ett tydligt motto: Ingen ska tvingas sluta med fotboll av ekonomiska skäl. Något som öppnar dörren för både nyanlända och etablerade svenskar.
– Har barnen inte råd med utrustning sponsrar vi dem, säger fotbollskonsulenten Peter Henriksson.

Långt upp i norra Sverige, invid Bottniska vikens västra kust och bara några mil från den finska gränsen, ligger den – Norrbottens billigaste idrottsförening. Eller som klubben egentligen heter: IFK Råneå. Det lilla samhället med samma namn, Råneå, är med sina cirka 2000 invånare betydligt mindre än de närbelägna grannstäderna Luleå, Kalix och Boden – men idrottsintresset går inte att ta miste på.

Närapå en tredjedel av ortsbefolkningen, 600 individer, är medlemmar i föreningen. Hälften av dessa är barn och ungdomar. Faktum är att IFK Råneå varit en självklar centralpunkt kring vilken unga och gamla, män och kvinnor, kunnat samlas i nästan 100 år. Och just den där bredden, det inkluderande förhållningssättet, är någonting klubben värnar om.  På riktigt. Varken klasstillhörighet, ekonomisk status, härkomst eller sexuell läggning ska spela någon roll; IFK Råneå vill välkomna alla – och en viktig faktor är just det där med ”billigheten”.

Peter Henriksson, som arbetar som fotbollskonsulent i föreningen, förklarar:

–  Ett grundläggande värde hos oss är att ingen ska behöva tacka nej till att spela i ett av våra lag på grund av att personen inte har råd med medlemskap och annat. Därför jobbar vi utifrån principen att de pengar som finns i IFK Råneå inte ska fördelas utifrån någon förutbestämd modell. Resurserna ska gå dit där behovet är störst, säger han.

 

Vad innebär det i praktiken?
– Ta en sådan sak som träningsoveraller till våra fotbollsspelare. Vissa deltagare har inte möjlighet att betala fullt pris – mellan 800 och 1500 kronor beroende på storlek – för sina uppsättningar. Därför har vi valt att använda föreningens kassa till subventioner, där vi köper in utrustningen och säljer den vidare för 350 kronor istället. Det var den sortens beslut som gjorde att vi fick det där epitetet, ”Norrbottens billigaste förening”, i en tidningsartikel för en tid sedan.

Peter Henriksson är medveten om att även 350 kronor kan vara en stor summa att lägga ut för många, men också den utmaningen har IFK Råneå lyckats komma runt.

–  I de fallen gör vi helt enkelt så att vi lånar ut dräkterna till dem det gäller. Vi försöker att sköta det diskret utan att någon annan får veta. Det kan ju vara förenat med skuld- och skamkänslor att ha ont om pengar, tyvärr. Men vi menar allvar med att alla ska kunna hitta en plats hos oss, och de kläder man bär ska inte bli en symbol för hur mycket pengar man har. Det ska inte bli någon statusmarkör.

Arbetssättet Peter Henriksson beskriver har länge gjort det möjligt för barn och ungdomar från hushåll med mindre ekonomiska resurser att delta på lika villkor. Och sedan några år tillbaka har IFK Råneå även kunnat slussa in nyanlända i sin verksamhet, tack vare strategin.

–  Så är det, och det är vi väldigt stolta över. Egentligen intensifierade vi vårt mångfaldsarbete redan kring år 2000 när Migrationsverket etablerade sin verksamhet på orten. Tack vare nya medlemmar vi fick under den perioden växte vår förening och blev mer blandad och mångsidig, vilket är toppen. Idag har vi exempelvis en kille som själv kom hit som flykting, från Bosnien, i vår tränarstab för A-laget.

Och hur fungerar det idag när exempelvis nyanlända välkomnas in hos er?
–  Det första mötet med IFK Råneå blir på våra motionsträningar som vi kallar ”IFK Råneå United”. Det är en öppen aktivitet där alla får vara med, oavsett sportslig nivå. Sedan har vi alltid Råneå-fostrade spelare och ungdomstränare på plats som kan fånga upp personer med färdigheter och ambitioner att satsa mer seriöst på fotbollen. Och samma sak när det gäller vårt A-lag i division 5. Är någon beredd att lägga ned den träningsmängd som krävs får personen oftast chansen så småningom. Och sammantaget är det här väldigt bra för alla inblandade. Även för oss, för utan tillskottet av de här nyanlända hade vi haft svårt att få ihop lag på många åldersnivåer.

Hur ser fördelningen ut i er förening just nu, vad gäller härkomst?
–  Tittar man på våra ungdomslag har vi nyanlända i varje årskull, utan undantag. Både för pojkar och flickor. Och det har självklart spillt över på A-lagsnivå. Just nu är hälften i herrtruppen nyanlända och den andra hälften födda och uppvuxna här på bygden. Ungefär den mixen vill vi ha. Vi strävar ju inte efter att det bara ska vara nyanlända, eller bara lokalt fostrade, spelare i A-laget. När vi får till en blandning skapas också utrymme för möten av olika slag. På det sättet är ju idrottsrörelsen smått unik. Människor med olika bakgrund träffas på lika villkor i ett sammanhang där alla kan vara med. Vi är stolta över att vara en del av det. Ändå är vi inte helt nöjda, utan vi vill hela tiden göra mer.

 Som vad?

–  En högprioriterad fråga framöver är att få in minst en person med utländsk härkomst i vår styrelse. Det behöver vi för att sammansättningen där ska bli så representativ som möjligt, och vi ska få med fler perspektiv i vårt arbete. Vidga våra vyer. Sedan vill vi kunna fortsätta erbjuda det som till stor del möjliggjort den arbetsform vi har idag, det där om att skjuta till resurser för att så många som möjligt ska kunna vara aktiva hos oss. Det medför självklart kostnader, och för oss är det ett ständigt pussel att lägga för att få ihop alla delar av verksamheten.

Sverige United imponeras av det fina arbete IFK Råneå står för, och vi vill uppmuntra den utjämnande och välkomnande metod klubben utgår ifrån. Därför har stiftelsen beviljat ett bidrag för inköp av mer material framöver. Vi tror att människor med olika bakgrund kan vinna mycket genom att utbyta erfarenheter med varandra, och i den delen är IFK Råneå ett föredöme. Stort tack för era insatser och lycka till framöver!