Sevana Bergström finalist till Guldhanden

30 januari 2017

Sevana

Fotbollsplanen kan vara en mötesplats och en väg in i samhället. Men alla har inte samma tillgång till den svenska idrottsrörelsen. Det vill Ronjabollen ändra på – och öppna dörren för tjejer från resurssvaga områden.

Fotbollen brukar hyllas för sin förmåga att skapa integration och sammanhållning. Många vittnar om den gemenskap som byggs upp inom laget eller i omklädningsrummet och som senare följer med även till andra delar av livet. I sina bästa stunder kan fotbollen såväl underlätta språkinlärning som att leda till att personer med olika socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tro träffas och umgås på ett naturligt sätt. Fotbollen målas ofta upp som gränsöverskridande, något som bidrar till att knyta människor samman.

Samtidigt är den beskrivningen bara delvis sann. Många flickor som växer upp i Sverige idag står av olika skäl långt från idrottsrörelsen, inte minst i resurssvaga områden. Det kan bero på flera saker, bland annat på traditioner, normer eller att det satsas mer pengar på pojkars fotbollsspelande än på flickors.

För snart sex år sedan, 2011, bestämde sig organisationen Tris (Tjejers Rätt I Samhället) för att försöka förändra den situationen. Verksamheten Ronjabollen sjösattes och målet var tydligt: Att nå ut till unga tjejer från fyra resurssvaga områden i Uppsalatrakten och inkludera dem i idrottsrörelsen. Ronjabollen vänder sig till flickor i åldrarna tio till 15 år och fortsätter än idag att skörda  framgångar.

Sedan starten har fler än 500 tjejer sökt sig till projektet och för många av dem utgör Ronjabollen det första mötet med den organiserade idrotten. Bland deltagarna återfinns bland andra personer som begränsats av hedersrelaterade normer och förtryck, men där fotbollen blivit en frizon och ett sätt att få ett sammanhang även utanför hemmet och skolan.

I sin roll som verksamhetsansvarig för Tris har Sevana Bergström, som idag arbetar som integrationssamordnare för svenska fotbollförbundet,  lagt grunden för mycket inom Ronjabollen. Tack vare hennes och den övriga organisationens hårda slit har många ungdomar fått det bättre i vardagen. Nu kan Sverige United glatt meddela att Sevana Bergström är en av finalisterna till vårt stipendium Guldhanden, som årligen tilldelas den förening eller eldsjäl som utmärkt sig särskilt mycket i sitt arbete för integration genom fotbollen.

Läs mer om Tris och Ronjabollen här och om de övriga finalisterna till Guldhanden här!