Bollihop får tjejer att våga ta steget

29 maj 2020

Bollihop i Linköping tillhör förmodligen en av de mest framgångsrika satsningarna på fotboll och futsal för tjejer i utsatta områden. Bakom verksamheten står två tjejer från olika grenar av idrotten: Ella Karlsson har varit aktiv i fotbollsföreningen BK Tinnis, och Sahar Khalili kommer från KFUM Linköping med bland annat futsal och basket på programmet.

Det var 2016 som Ella och Sahar på var sitt håll funderade över idrottens roll som mötesplats i samhället och vad man kunde göra för att motverka segregation och föra människor i olika områden närmare varandra. BK Tinnis har många medlemmar från villaområden och sitt starkaste nätverk bland etablerade svenskar, medan KFUM hade bland annat Berga som är en av Linköpings mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar som sin bas.

– Vi såg att vi kunde komplettera varandra. BK Tinnis hade fotbollen, medan KFUM anordnade futsal på vinterhalvåret, berättar Sahar och Ella.

Initiativet visade att det finns många tjejer som inte varit föreningsaktiva tidigare men är intresserade av att idrotta efter egna förutsättningar. De öppna träningarna med fotboll på sommarhalvåret och futsal resten av året, utökades snabbt. Då man märkte att futsal delvis lockar andra tjejer än fotbollen har man numera också startat upp flicklag i futsal i KFUM. Dessutom arrangeras sociala aktiviteter utanför futsalen och fotbollen där man också samverkar med bland annat skolor i områdena.

Deras långsiktiga mål är att ge fler tjejer möjlighet att träna på sina egna villkor oavsett ålder, erfarenhet eller andra förutsättningar. Tack vare projektstöd från Arvsfonden kan verksamheten från och med i år också utökas till att skapa träningsmöjligheter på egna villkor för deltagarnas mammor.

Bollihop erbjuder öppna träningar för tjejer åldrarna 8–19 år varje vecka på fem olika åldersindelade träningar. Majoriteten har inte föreningsidrottat tidigare och räknas till den målgrupp som idrottsvärlden har som allra svårast att nå.

– Det är tjejer som det etablerade föreningslivet inte har lyckats knyta till sig. Bland våra spelare finns inte samma föreningskännedom eller möjlighet att alltid betala medlemsavgifter och utrustning. Då måste vi vara mer spontana och anpassa oss efter verkligheten, säger Sahar. Hos oss kan man vara med oavsett tidigare fotbollsvana och man kan spela utifrån sina förutsättningar även om man inte har de nyaste skorna eller enhetliga träningskläder.

Sverige United har, med stöd från samarbetspartnern TemaGroup AB, gett ett bidrag till Bollihop för inköp av utrustning till de tjejer som deltar i Bollihops fotbolls- och futsalverksamhet. TemaGroup AB har under 2020 valt att i sitt sociala engagemang lägga särskilt fokus på integration bland unga inom idrotten.

– Vi vill att det vi bidrar med ska göra direkt nytta i samhället. Det ska vara tydligt och konkret, säger Josephine Lundström, CSR-ansvarig på TemaGroup AB.

Att stötta Bollihop kändes självklart.

– Vi på TemaGroup AB är stolta över att kunna stötta Bollihop via vår samarbetspartner Sverige United. Bollihops uppsökande verksamhet för ökad integration med fokus på unga tjejer som kanske inte hade hittat till fotbollen annars, fyller en oerhört värdefull funktion i samhället, på individnivå och i stort, menar Josephine. I dessa tider är det särskilt viktigt med samhällsstärkande insatser som erbjuder sammanhang och gemenskap oavsett bakgrund.