Bollnäs GIF FF vill engagera hela familjen

12 juli 2022 Bollnäs GIF FFs knatteverksamhet

Bollnäs GIF Fotbollsförening är en av Hälsinglands största ungdomsföreningar. Varje år aktiverar föreningen cirka 700 medlemmar, gamla som unga, varav runt 200 är utlandsfödda.

Föreningen strävar efter en bred och kvalitativ ungdomsverksamhet som ger utrymme för välutbildade, positiva och kreativa fotbollsspelare och ledare. Man vill att inte bara barn och ungdomar utan även föräldrar uppmuntras och ges möjlighet att vara med och engagera sig i föreningen.

För de yngsta satsar man på knatteverksamheten Bollskoj för de allra yngsta under skolåldern och därefter Lilla Champions League. Förhoppningen är att det ska bli början på en lång resa med fotbollen och som gör att barn och föräldrar utvecklas och integreras tillsammans.

– Vi försöker få så många föräldrar som möjligt delaktiga i sina barns fritidsaktiviteter, inte minst föräldrar med utländsk härkomst så att även de får en naturlig ingång till det svenska samhället, säger Gustaf Häggeborg som är lagledare för ett av knattelagen och herrlaget.

För att underlätta för föräldrar att bli ledare erbjuder föreningen ledarutbildningar i samarbete med SISU. Det tryggar både försörjningen av nya ledare och ger de föräldrar som har en annan kulturell bakgrund än den svenska en bra inblick i hur föreningslivet fungerar och minskar tröskeln till att de vågar engagera sig i fotbollen tillsammans med sina barn.

­- När vi lyckas att få med nyanlända föräldrar som ledare så blir det en extra bra integration och inkludering i form av förståelse för förenings- och samhällsliv för dem, menar Gustaf.

Ungdomar på gymnasienivån vill föreningen komma i kontakt med genom skolorna. Föreningen arbetar för att hitta samarbetsformer och alternativ till fotbollen såsom att exempelvis starta aktiviteter kring e-sport och pröva hur man kan utveckla e-sport och fotboll.

– Det finns en väldigt stor risk att vi tappar spelare under den åldersperioden och vi vill verkligen försöka att fånga upp dem och visa att föreningen har fler alternativ till att spela i lagen, berättar Gustaf.

Sverige United är stolta över att få stötta Bollnäs GIF Fotboll och föreningens integrationsarbete genom ett bidrag till fotbollsmål för knatteverksamheten Bollskoj.

Text: Carl Sterner

Foto: Bollnäs GIF FF