Finalist till Guldhanden 2024: Didi Lukebani, IS Halmia, Halmstad.

15 januari 2024

Didi har en stark övertygelse om att samverkan mellan fotboll, skola och föräldrar kan bidra till att barn och unga får stärkt självkänsla och kommer på rätt väg. Med hög energi och stort driv är han inte bara tränare för flera lag utan även mentor åt många av sina spelare.

Didi är för närvarande ledare för tre lag med cirka 70 barn. I lagen finns en bred blandning av olika nationaliteter och de flesta kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Det blir ofta flera träningspass efter varandra och flera matcher under samma helg. Tuffast är det de veckor då han jobbar nattskift.

Didi tog initiativ till att starta flicklag i föreningen. Information till skolor i området skapade intresse och ett stort antal tjejer kom till första tillfället. Tjejer som tidigare inte hade vågat eller velat spela har nu hittat sin plats i föreningen. Didi bygger en stark sammanhållning bland spelarna och har skapat en kultur där alla accepteras och uppmuntras att utvecklas.

Utöver tränarskapet så genomför Didi en rad aktiviteter vid sidan av fotbollsplanen. Bland annat en fotbollsgala där han fick sponsring av en privatperson och kunde på så sätt ge barnen en känsla av att få delta på en riktig fotbollsgala. Andra exempel är Halloween-fest för barnen, fotboll på stranden, grillning och utflykter. Ofta lyckas han ordna finansiering genom sitt breda nätverk.

Didi är inte bara en tränare utan fungerar också som mentor för enskilda barn och har då tät kontakt med skola och föräldrar. Detta har visat sig ha positiv inverkan på barnens skolprestationer och deras integration i samhället. 

Han ställer tydliga krav på uppträdande i fotbollen, men stöttar alltid den som har det jobbigt utanför fotbollen. Många barn vänder sig till honom. Han ser fotbollen som ett medel att bygga självförtroende och självkänsla hos ungdomarna oavsett deras färdigheter inom fotbollen. Hans förmåga att bygga relationer har gjort honom till en person man litar på, vilket bidrar till att bygga broar mellan familjer och kulturer.

Didi har under flera år drivit en egen fotbollsakademi för barn i sitt gamla hemland Kongo Kinshasa och fått flera föreningar och privatpersoner att bidra med material och finansiellt stöd.