Finalist Guldhanden 2024: Emma Andersson, Forsmo IF, Sollefteå.

18 januari 2024

På en ort där merparten i föreningen har svensk bakgrund har Emma lyckats skapa en samlingsplats för såväl äldre som yngre från olika kulturer. Det har bidragit till att överbrygga gränser, bryta ner fördomar och underlätta för ungdomar med invandrarbakgrund att komma in i samhället.

Emma är ordförande, föreningens allt-i-allo och har ett finger med i det mesta som sker i verksamheten. Historiskt sett har föreningen haft en bred verksamhet med många olika idrotter, men idag är det i stort sett fotboll som gäller. I föreningen finns ett mixat ungdomslag, fyra så kallade kvarterslag för 4 – 10 åringar och ett division 4-lag. 

De senaste åren har det skett en stor tillströmning av ungdomar med utländsk bakgrund till föreningen, speciellt till seniorlaget. Emma och tränarna hjälper dem i första hand med fotbollsutbildning och språkträning. Utifrån sitt arbete i skolan i Sollefteå är Emma van att stötta unga med olika nationaliteter och kulturer och att välkomna dem in i samhällsgemenskapen.

Hon ställer krav på spelarna och agerar om personliga problem uppstår. Hon samarbetar exempelvis med öppenvården och deltar i möten om spelaren ifråga vill det. Om hon märker att andra behov dyker upp, exempelvis hjälp med att tolka myndighetspost, ordna LMA-kort eller att stötta i myndighetskontakter, så bistår hon. 

Genom att ge spelarna i seniorlaget arbetsuppgifter i föreningens aktiviteter hjälper hon dem att bredda sitt nätverk. Ett exempel är ”Byfesten,” ett återkommande evenemang och fest dit alla i byn är välkomna. Emma ser till att spelarna får möjlighet att jobba och ta ansvar för olika uppgifter, vilket bidrar till att de lättare blir en del av by-gemenskapen genom att byborna lär känna dem.

Emmas engagemang inkluderar uppsökande verksamhet och informationsspridning för att nå och engagera barn och ungdomar i bygden. För att underlätta för de som har svårt att transportera sig till träningar och matcher hämtar Emma upp ungdomarna.

Hon har bidragit till att föreningen startat en öppen fotbollsskola, att man håller avgifterna låga och har på så sätt lyckats skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och accepterade. Emma vill ha öppna dörrar och låga trösklar för att alla som vill ska kunna spela fotboll.