Finalist Guldhanden 2024: Henrik Janson, Högsjö BK, Vingåker.

29 januari 2024

Henrik är en före detta elitspelare som återvände till Högsjö BK efter en längre sejour som spelare i bland annat Degerfors IF. Det beskrivs som en vändpunkt för föreningen när han kom tillbaka.

När Henrik återkom tog han sig an tränarrollen för serielaget samtidigt som han engagerade sig i föreningens aktiviteter och i integrationsarbetet. Han har bidragit till att få fram en föreningsidé där alla spelare och lag är lika viktiga och att föreningen drar åt samma håll när den växer.

Trots att orten är liten, cirka 700 invånare, har föreningen utökat verksamheten från ett fåtal lag till att ha flera ungdomslag, flickverksamhet samt ett A-lag . I föreningen finns ett stort inslag av olika kulturer och cirka 40 procent av ungdomarna har invandrarbakgrund. 

Efter fyra år som A-lagstränare valde Henrik att tillsammans med en kompis börja träna ett P07-lag med en stor andel spelare med utrikes bakgrund. Genom täta kontakter med spelarna och deras föräldrar hjälper han dem att hitta rätt och förstå hur det fungerar i föreningen och samhället. Han samtalar med ungdomarna om rätt och fel, hur man uppträder mot varandra, samarbete, att respektera och hjälpa varandra på och utanför planen.

Henrik sätter fotbollen i sitt rätta perspektiv för omgivningen och är bra på att måla upp bilder av vad föreningen kan göra för ungdomarna, oavsett deras kulturella bakgrund, och det positiva det för med sig för bygden. 

I kontakterna med kommunen har Henrik fått tjänstemännen att förstå att det inte bara handlar om fotboll utan också om integration och att det är för barnens framtid föreningen arbetar och att fotbollen är ett verktyg som gynnar hela samhället. 

Henrik var en del av den drivande kraften bakom anläggningen av den första konstgräsplanen i kommunen. Den har inte bara en positiv effekt på träningsmöjligheter för spelarna, utan planen har också blivit en öppen plats för alla invånare i kommunen att samlas kring och att delta i idrottsaktiviteter.


Henriks breda engagemang i föreningen innefattar också att söka medel till träningskläder, medlems- och spelaravgifter samt delansvar för skötsel av föreningens anläggningar, klubbhus och planer.