Finalist Guldhanden 2024: Mohammed Ali, Gottne IF, Örnsköldsvik.

5 februari 2024

Mohammeds erfarenheter som 16-årig ensamkommande flykting från Somalia har format hans syn på livet. Hans resa har varit präglad av både svårigheter och framgångar och han använder sina erfarenheter för att guida och stötta ungdomar. Hans närvaro och stöd påverkar ungdomars liv. 

Gottne IF, en förening belägen utanför Örnsköldsvik, har sedan många år ett tydligt fokus på integration och fotboll för alla. Mohammeds ansvarsområden i föreningen sträcker sig över olika verksamheter och fyller nästintill veckans alla dagar. 

Den största aktiviteten är nattfotbollen, som han har varit ansvarig för sedan starten 2018. Fredag och lördag från klockan 21 till midnatt deltar uppemot 150 ungdomar i åldrarna 13 till 25. I början var det främst unga med utländsk bakgrund, men snart utvecklades det till en mötesplats för unga där hälften har svensk och hälften utländsk bakgrund.

Parallellt med nattfotbollen tränar Mohammed Gottne IF:s division 4-lag, ett integrationslag som består av cirka 45 spelare. I föreningens regi utbildar han dessutom ungdomar i värderingsfrågor och uppträdande genom initiativet ”No More Macho.” 

På skolan där Mohammed arbetar som lärarassistent leder han drop-in fotboll en dag i veckan för elever i årskurs 7–9 i samarbete mellan skolan och Gottne IF. Tjejer och killar från årskurs 6 som ska börja på skolan bjuds också in. Det blir därmed en uppskattad brygga mellan dessa årskurser. Ett annat skolsamarbete handlar om att locka fler tjejer till fotbollen och få dem att ta steget in i föreningslivet. Det kallas för Kvällsfotbollen och omfattar högstadietjejer.

Inte bara skolor, utan även fritidsgården, föreningar, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), polisen och kommunen vänder sig till Mohammed för samverkan.

Mohammed brinner för att fånga upp ungdomar som behöver extra stöd och hjälpa dem att utvecklas och växa, både inom och utanför fotbollen. Genom sina insatser blir han en mentor och en förebild. Han har en omvittnad förmåga att skapa starka relationer med ungdomarna. 

För Mohammed handlar det om mer än bara en fritidssysselsättning. Detta är min familj, säger Mohammed.