Finalist Guldhanden 2024: Pernilla Larsson, Skoftebyns IF, Trollhättan.

13 februari 2024

Genom att göra domarbanan lika naturlig som att bli spelare eller ledare öppnar Pernilla vägen för barn och unga med skilda bakgrunder att växa och utvecklas inom fotbollsfamiljen.

Skoftebyns IF i Trollhättan är en förening som under åren blivit alltmer mångkulturell. Det har gjort det naturligt för föreningen att arbeta med integration och inkludering. Pernilla har spelat en betydelsefull roll i föreningen för att skapa en inkluderande miljö. Hon har varit aktiv i Skoftebyns IF sedan barnsben, först som spelare, sedan som ungdomsledare och tränare i olika lag. För Pernilla är integrationsperspektivet en viktig del av fotbollen, domarrollen och föreningsarbetet. 

Genom åren har Pernilla i sin roll som elitdomare dömt Allsvenskan ena dagen, föreningens flicklag den andra, tränat ett ungdomslag den tredje och dessutom stöttat lagen med råd och tips kring mathållning och hälsa. För närvarande är Pernilla coach för Elitdomare dam på Svenska Fotbollförbundet. Hon har även tagit på sig ansvar för att utbilda domare och har byggt upp domarutbildningen i Trollhättan.

Pernillas ambition är att domarbanan ska vara ett lika naturligt val inom fotbollsfamiljen som att bli spelare, ledare eller tränare. Hon har visat att det inte spelar någon roll vilken bakgrund eller kultur man kommer ifrån; alla har möjlighet att bli en framgångsrik domare. Hon planterar frön hos unga tjejer och killar som finns på eller kring planerna för att väcka deras intresse för domarrollen.

För att stötta de unga som valt att pröva domarbanan ställer hon upp som stöd och mentor. Inför fotbollssäsongen 2016 valde Pernilla att lyfta fram domarrollen genom att instifta ”Pernillas Pipa”, ett vandringspris som årligen delas ut till ungdomsdomare i Skoftebyns IF.

En viktig del i Pernillas engagemang har varit att domarutbildningen ska vara kostnadsfri för deltagarna och därmed göra det möjligt för alla att delta i utbildningen. Unga som vill satsa på att bli domare ska inte behöva oroa sig för kostnader, menar Pernilla. 

Hon har även varit med och startat en domarklubb i Trollhättan som fokuserar på utbildning, samvaro och stöd till de ungdomar som dömer i området. Idag består den av cirka 40 personer i åldrarna 17 till 50 år. Majoriteten av de nya som kommer in är ungdomar.