Finalist Guldhanden 2024: Romina Schönberg, IFK Skövde.

25 januari 2024

Med en bakgrund som lärare och passion för språk och integration fann Romina via fotbollen en naturlig förlängning av sitt arbete utanför skolan. Här kan hon göra skillnad och arbeta för att få fler föräldrar att förstå och engagera sig i föreningslivet.

Romina kom till Sverige från Chile för drygt 20 år sedan. I Sverige har hon upplevt och lärt sig vikten av föreningslivet och den betydelsefulla insats som frivilliga bidrar med. För henne är skolan och fotbollen viktiga plattformar för att främja samarbete, kamratskap, ömsesidig respekt samt integration och inkludering. 

Under sina två år i föreningen har hon varit med och skapat en miljö där ungdomar från olika kulturer och bakgrunder möts och knyter band genom fotbollens gemenskap. I hennes P11-lag samlas spelare från inte mindre än fem olika skolor, och det talas elva olika språk bland de 60 barnen.

Hennes mål är tydligt – att få fler föräldrar engagerade i föreningen. Hon strävar efter att öka deras medvetenhet och deltagande kring lagen. Genom att sprida kunskap och tydliggöra vilka uppgifter som finns kan föräldrarna hitta ett ansvarsområde som passar dem. Språkliga eller kulturella barriärer ska inte stå i vägen.

Romina själv är ett bra exempel på att alla kan bidra. Trots att hennes kunskaper inom fotbollen kanske inte är de mest omfattande har Romina hittat en roll där hon verkligen kan bidra i laget och för barnen. Hon har bland annat tagit fram en “fotbollsordlista” på några av språken i laget för att underlätta samspelet mellan barnen. Hon har även tagit initiativ till en hylla för byte av fotbollsskor i klubbhuset. 

Utöver sitt engagemang på fotbollsplanen är Romina involverad i aktiviteter utanför planen som handlar om värdegrundsfrågor och teambuilding. Besök av spelare från A-laget som pratar om sin resa från ett annat land till Sverige ger både barn och föräldrar inspiration.


Romina har lyckats skapa en atmosfär där olikheter ses som en tillgång snarare än ett hinder. Hennes drivkraft och arbete har resulterat i bidrag från Svenska Fotbollförbundets initiativ ”Alla är olika, olika är bra”.

Rominas passion för att bygga broar och skapa en mer inkluderande verksamhet är en inspirationskälla för andra inom IFK Skövde.