Finalist till Guldhanden 2022: Allan Mourujärvi, Trollhättans FF

13 januari 2022 Allan Mourujärvi Trollhättans FF

Allan har under mer än 30 års tid varit ett handfast stöd för unga med utländsk bakgrund att hitta rätt i det svenska samhället. I början finländare. Idag nyanlända och ensamkommande. Han välkomnar alla till Trollhättans FF oavsett bakgrund och kultur och är fortfarande energisk på ett jordnära sätt för ungdomarnas bästa.

Till vardags arbetar Allan som vaktmästare på idrottsplatsen. I föreningen har han haft flera roller, bland annat som domare, och är idag kassör och tränare. Allans långa erfarenhet av att hjälpa människor, som av olika skäl kommit till Sverige, är till stor nytta för honom när han använder fotbollen som en positiv kraft och en brygga in i gemenskapen. Han har genom åren arbetat för att Trollhättans FF  ska ha en stark värdegrund – fotbollen är viktig, men resultat i form av integrering, inkludering, gemenskap och utbildning är viktigare än resultat i seriespelet.

Allan menar att dagens kulturella olikheter är betydligt fler än tidigare och kräver ett helt annat förhållningssätt än förr. Det behövs mycket tålamod och förståelse för de kulturkrockar som uppstår. Han säger att förändringarna har varit prövande, men att det är viktigt att man gör så gott man kan för att hjälpa ungdomarna tillrätta i en för dem främmande kultur.

Han vill att ungdomarna trivs och stannar kvar länge i föreningen för att ge dem en stabil plattform att stå på. För att inte tappa spelare startar han nya lag så att alla får plats att spela oavsett spelskicklighet. För att bredda ungdomarnas förståelse och kunskaper om föreningslivet och samhället utanför fotbollsplanen tar han med dem på olika aktiviteter såsom studiebesök, idrottsevenemang och utbildningar via SISU. De lär sig saker av Allan utan att de märker det, säger en ledare. Han hjälper ungdomarna med övningskörning, pappersarbete och har vid tillfällen åkt med dem till myndigheter för att vara ett stöd i dessa kontakter. 

Allan beskrivs som den typiske ideella ledaren som brinner för fotboll och att ungdomar får det stöd de behöver för att hitta rätt i den svenska kulturen. Utmärkande för Allan är hans generositet, driv och lågmäldhet vilket visar sig i stor uppskattning av både ungdomar och i omgivningen. Han har med sitt synsätt, aktiviteter och sociala patos skaffat sig ett gott rykte. Hans personliga engagemang för ungdomarna är omvittnat stort.  

Resultatet av Allans engagemang är att spelare i föreningen hittar rätt med studier och arbete. De  etablerar sig i Trollhättan och en del av dem har blivit ledare och hjälper till i föreningen. 2018 utsågs Allan till årets ledare vid Trollhättans lokala idrottsgala.