Finalist till Guldhanden 2022: Markus Oksanen, Älvkarleby IK

7 februari 2022

Markus driver integration som en naturlig del av Älvkarleby IK:s verksamhet. Han vill att så många barn och ungdomar som möjligt får chansen att ta del av föreningens fotbolls- och idrottsaktiviteter – även de som bor på andra orter. 

Markus är uppvuxen i Älvkarleby och har sedan ungdomen varit en del av föreningen. Nu är han ordförande, inofficiell sportchef, spelar i herrlaget och har ansvar för integrationslaget. Han är en central person inte bara i Älvkarleby IK utan även i närliggande orter när det gäller att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning genom fotboll och idrott. 

Markus var initiativtagare till att starta spontanfotboll för ensamkommande ungdomar som kom till kommunen under flyktingvågen. Han besökte boenden och bjöd in dem till föreningens fotbollsaktiviteter. För Markus var det viktigt att killarna fick möjlighet att bryta sin isolering och träffa svenska ungdomar. Flera från den gruppen är kvar på orten och en är ledare i föreningen. Kan vi hjälpa ungdomar på det här sättet så tjänar vi alla på det, menar Marcus

För Markus handlar det om att fotboll, och idrott som helhet, är ett bra verktyg för ungdomar med en annan kulturell bakgrund att integreras och inkluderas i samhället. Det spelar det ingen roll om ungdomarna bor i eller utanför kommunen. Om han känner att han kan göra en insats så gör han det. 

Ett exempel på det är när en fotbollsaktivitet var på väg att läggas ner i grannorten Skutskär och ungdomarna skulle stå utan möjlighet att spela. Markus tog initiativ till att Älvkarleby IK fortsatte att driva aktiviteten med föreningens egna ledare.

Ett annat exempel är när han för ett par år sedan startade ett projekt för att få ordning på föreningens idrottsplats. Cirka tre miljoner kronor samlades in som användes för att bygga en multisportanläggning och konstgräsplan för spontanidrott och fotboll – en plats som snabbt blev välbesökt. 

Markus engagerar sig inte bara på planen. Myndighetskontakter är ett område som ofta är svårt för ungdomarna att klara av på egen hand. När några av killarna skulle flyttas till nya orter tog Markus kontakt med kommunen och argumenterade för att låta dem stanna i sina kända miljöer och fortsätta sin väg in i både förening och samhället. Och så blev det.

Omgivningen vittnar om att Markus förmedlar trygghet genom sin personlighet och sitt engagemang. Han tvekar inte att kliva in och vara aktiv när nya aktiviteter eller grupper startas och ser också till att nya ledare får stöd när de engagerar sig i föreningen.

På fråga hur Markus hinner med sitt ideella engagemang vid sidan av familj och jobb som IT-specialist svarar han:

”Bra fråga – vet inte riktigt – men det går. Jag tycker om att göra det här på fritiden – andra gillar att gå på krogen eller sitta i soffan. Jag tycker om att vara med ungdomarna i föreningen”.