Finalist till Guldhanden 2023: Filiz Sayin, Kista SC, Stockholm.

2 februari 2023

För 14 år sedan började Filiz som tränare i Kista SC. Då tog hon hand om en stor grupp killar varav en var hennes son. Idag är hon ansvarig för Kista SC:s flickverksamhet och säger att fotbollsplanen har blivit hennes andra hem.

Kista SC är en förening som erbjuder många olika idrotter och man är en spegling av det mångkulturella samhället. För föreningen är fotboll och idrott ett medel att ge ungdomarna sysselsättning och trygghet i ett område med stora utmaningar. 

Filiz noterade att det trots den omfattande verksamheten var få tjejer som spelade fotboll. Genom stöd från Idrottslyftet* och samarbete med skolorna i området har Filiz och föreningen lyckats locka fler flickor till fotbollsplanen. Den största tillströmningen kom 2021 då de gick från cirka 30 till mer än 100 flickor.

Samma år drev Filiz och föreningen ett projekt med stöd av Ellevio 50/50-fonden** och RF-SISU Stockholm. Målet var att bygga broar mellan de olika tjejgrupperna och dess olika kulturer för att uppmuntra dem till mer samarbete och umgänge. De yngsta var födda 2013 och de äldsta 2007. Arbetet bidrog till en bättre förståelse mellan grupperna och de började ses även utanför fotbollsplanen.

För närvarande täcker föreningen in tre stadsdelar, men Filiz vet att det finns många flickor i närområden som också vill spela fotboll. Hon planerar därför att tillsammans med andra ledare besöka skolor för att berätta om och locka tjejer till fotbollen. I samma anda har ett bostadsföretag och föreningen, under Filiz ledning, anordnat fotboll för tjejer på en uppblåsbar fotbollsplan i närområdet.

Filiz är även involverad som ledare för konceptet Playmakers, fotboll med Disney-tema framtaget av UEFA och Disney. Syftet är att få flickor 5 – 8 år att börja spela fotboll. Spelare från F07 är ledare för aktiviteten. Ett lyckat initiativ där de unga ledarna mognar och blir flickornas idoler och förebilder. 

Hon ligger bakom idén att barn i föreningen som fyllt 13 år ska få möjlighet att gå en introduktionskurs för 5-mannaspel för att prova på att vara domare. Många av de som provade på domarrollen gick vidare till domarutbildningen året efter. På så sätt håller föreningen kvar barnen på fotbollsplanen och ökar antalet tjejdomare.

Filiz är på fotbollsplanen flera kvällar i veckan. Under helgerna brukar det bli fyra matcher som hon hjälper till med, antingen som ledare eller med skjuts eller som hejarklack.

*Idrottslyftet: Tidigare RF- medel med syfte att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom föreningsidrotten. Idag ersatt av Projektstöd IF. 

** Ellevio 50/50-fonden: Drivs av Stockholms Fotbollsförbund och företaget Ellevio med syfte att stötta tjejfotbollen i Stockholm.