Finalist till Guldhanden 2023: Hassan Shamshiri, Hallstahammars kultur- och idrottsförening.

30 januari 2023

För många barn och unga som vuxit upp i Hallstahammar har Hassan, eller ”Baba Hassan” som de kallar honom, blivit som en extrapappa. Efter 30 år kretsar hans liv fortsatt kring föreningen, som är en öppen famn för barn från olika kulturer.

Hassan vet av egen erfarenhet hur viktig idrotten kan vara för att hitta rätt som nyanländ i ett land. Med en bakgrund som professionell volleybollspelare i Iran och Turkiet var idrotten en naturlig väg in i samhället för honom när han kom till Sverige. Det ledde honom bland annat till en idrottsledarutbildning på Bosön Idrottsfolkhögskola och mångårigt engagemang i Hallstahammars kultur- och idrottsförening.

Föreningen, där Hassan är den drivande kraften, har genom åren bedrivit en rad olika aktiviteter såsom fotboll, basket, volleyboll, innebandy, boxning, taekwondo, dans och matlagning. Syftet är att integrera och inkludera ungdomar i samhället genom att erbjuda rörelseaktivitet, en meningsfull fritid och ett alternativ till sysslolöshet. Hallstahammars Kultur- och Idrottsförening har även under Hassans ledning under 25 års tid i samarbete med kommunen, anordnat sommarlovsaktiviteter för ungdomar mellan 7 och 15 år. 

Idag är fotbollen den huvudsakliga aktiviteten. Föreningen bedriver ingen tävlingsverksamhet utan aktiviteterna är i form av organiserad spontanfotboll där Hassan utser ungdomsledare vid varje tillfälle. Han är på idrottsplatsen i stort sett varje dag året runt och håller i aktiviteterna. Engagemanget för barn och ungdomar i Hallstahammar är välkänt och många undrar hur han orkar och hinner med.

Hassan har vartefter fått med sig tjejer i olika aktiviteter. Inte alltid det lättaste då föräldrar från andra kulturer ibland är ovana vid och inte känner till det fina stöd som idrotten kan vara för tjejer, säger Hassan.

Vid sidan av fotbollen vill Hassan att ungdomarna ska våga bli ledare för att utvecklas. I samarbete med SISU ger Hassan ungdomarna utbildning i att vara ledare och i svenskt föreningsliv. Idag har han både tjejer och killar som ledare i föreningen. 

– Jag vill vara en förebild och ge tillbaka, säger Hassan. Alla som kommer till Sverige måste göra något positivt för Sverige. Ungdomarna vet att jag gör mitt bästa för dem!