Finalist till Guldhanden 2023: Petra Jacob, Lebi Skol IF, Södertälje.

19 januari 2023

Lite prat och mycket verkstad är Petras ledord. I samarbete med skolan ser hon till att barn och ungdomar i Södertälje får möjlighet att spela fotboll och idrotta i trygga miljöer i en otrygg omgivning.

Petras målsättning är att nå ut till barn som vanligtvis inte nås av traditionella föreningar, ge dem möjlighet att ta del av idrott och fotboll och att göra det nu.

Från noll verksamhet 2019 har Petra startat Lebi Skol IF*i fyra grundskolor i några av Södertäljes mest oroliga områden. Det handlar framförallt om fotboll, men även basket och volleyboll. Sedan starten har hon sett till att cirka 200–300 barn och ungdomar kan idrotta och spela fotboll under ordnade och trygga former i sin närmiljö.

Det här har Petra åstadkommit genom att använda befintliga resurser som redan finns i närområdet, ungdomars vilja att ta ansvar samt genom att ta hjälp från andra ideella krafter, externa organisationer och kommunen. 

I samarbete med rektorerna i området utnyttjar föreningen skolornas idrottshallar som ofta står tomma under delar av dagen. På lektionstid får föreningen informera eleverna om att de är välkomna, kostnadsfritt, till fotbolls- och idrottsaktiviteter efter skoltid i skolans lokaler. 

Elever i de äldre årskurserna leder aktiviteterna. I samarbete med bland annat RF-SISU ger föreningen dem utbildning och handledning. På så sätt får de äldre eleverna en möjlighet att mogna genom att ta ansvar för de yngre barnens aktiviteter – och samtidigt få en liten ersättning.

Nyligen har hon sjösatt ett pilotprojekt med stöd från kommunen där målgruppen är barn i årskurserna 1–2 och deras föräldrar. Målsättningen är att nå både barn och föräldrar med annan kulturell bakgrund än den svenska för att lotsa dem in i föreningslivet och samhället. Man vill bland annat utbilda föräldrarna i olika samhällsfunktioner, sedvänjor, språket med mera. 

Petra vill se utveckling och för henne är det enormt viktigt att barnen möter andra barn utanför sina egna skolor, miljöer och även från andra städer. 

– Det blir inte verklig integration om inte ungdomarna ges tillfälle att uppleva andra miljöer än sina egna. Då får de en inblick i hela samhället, säger Petra.

*) En skol IF-förening tillhör Skolidrottsförbundet och kan bedriva flera olika idrotter. Föreningarna finns i anslutning till skolan och aktiviteter sker utanför lektionstid.