Finalist till Guldhanden 2023: Robert Burda, Malmö City FC.

16 januari 2023

Robert är en lågmäld ledare i Malmö City FC, som kontinuerligt och under många år arbetat ihärdigt med olika integrationsprojekt för flyktingbarn, invandrarfamiljer och ungdomar som behöver stöd.

Robert kom till Sverige från Polen 1989 och som många andra blev han ledare när barnen ville spela fotboll. I början tyckte han det var konstigt att man ställde upp som ledare utan ersättning, men förstod efter en tid hur det fungerar i föreningslivet i Sverige och började engagera sig mer och mer. I Malmö City FC, som verkar i ett mångkulturellt område, har han varit aktiv i cirka 20 år och är fortsatt en viktig drivkraft i föreningen. 

Han arbetar idag med administrativa uppgifter i föreningen och är en central person som många vänder sig till. Utöver sin tjänst på kansliet lägger Robert ner mycket av sin fritid på att stötta ungdomar, föräldrar och ledare i en rad av föreningens verksamheter. Han har lätt att knyta till sig ungdomar och ser till att de kommer in i föreningen som spelare, ledare, domare eller i andra roller. 

Nattfotboll, projektet Goda Grannar, sommar- och vintercamper, språkträning med mera – listan kan göras lång på integrationsaktiviteter där Robert är involverad. I stort sett alla projekt går genom Roberts händer. Han ligger också bakom föreningens flickverksamhet som startade för cirka fem år sedan och idag består av två lag och en fotbollsskola för flickor, 5–8 år. 

Han har varit framgångsrik med att etablera samarbeten med organisationer utanför föreningen. Tillsammans med Rädda Barnen organiserade Robert mottagande av ukrainska flyktingfamiljer. Med stöd från en stor sportkedja ser han till att ungdomar som har en kärv familjeekonomi kan få bidrag med utrustning och genom ett samarbete med en innebandyklubb i området har han breddat möjligheterna till fritidssysselsättning för ungdomarna.

Utanför fotbollen finns även ett engagemang från Robert som tar sig i uttryck av löpande kontakter och stöd till ensamkommande barn och föräldrar, bland annat med läxhjälp och myndighetskontakter.

När Robert tittar tillbaka på sitt engagemang i föreningen så säger han:

– Känns fint att kunna göra skillnad. Jag blir stolt när gamla spelare i mina lag kommer fram på stan, hälsar och tackar för mitt stöd.