Finalist till Guldhanden 2024: Aida Vajraca, Lunds BoIS.

11 januari 2024

Genom sin kreativitet har Aida inspirerat till och startat en rad aktiviteter såsom bland annat tjejfotboll, nya samlingsplatser vid fotbollsplanen och samverkan mellan lag från olika stadsdelar som öppnat upp för ny gemenskap över gränserna.

Aida är uppvuxen i Bosnien och kom till Sverige i början av 1990-talet och har varit engagerad i Lunds BoIS i mer än 15 år. Trots att hennes barn har slutat i föreningen och att hon har flyttat en bit bort fortsätter Aida sitt oförtrutna arbete i föreningen.

Hon ses som en central länk i föreningens integrationsarbete, där många av ungdomarna har utländsk bakgrund. Aida vet att fotboll och integration går hand i hand och att föreningslivet kan göra mycket för att underlätta för ungdomar med utrikes bakgrund att få vänner och lära känna den svenska kulturen.

Aida har bidragit till att tjejer med invandrarbakgrund kan spela fotboll och delta i föreningen. Genom att söka extern finansiering och informera i skolorna kunde Aida och föreningen starta fotbollsaktiviteter och skapa en trygg och välkomnande miljö där tjejer kan trivas och växa. Att äldre tjejer har blivit ledare och förebilder är Aidas förtjänst. Hennes målsättning är att tjejerna får möjlighet att utvecklas i klubben och att de blir förebilder för yngre tjejer.

Ett bra exempel på Aidas kreativitet var när föreningen saknade spelare i ett lag bestående av ungdomar med utländsk bakgrund. Hon kontaktade kommunen och fick tips om en förening i ett närliggande villaområde där man också hade för få spelare i ett lag. Ett gemensamt lag bildades. Resultatet blev ett möte mellan olika kulturer och nationaliteter som efter vissa spänningar nu har en fin sammanhållning, spelar som ett lag och umgås över gränserna. Integration i praktiken och något jag stolt över, säger Aida.

Vidare drev Aida igenom att ett bollplank byggdes vid fotbollsplanen som möjliggör för barnen att vara kvar vid planen och träna även utanför träningstiderna. Planket har blivit en naturlig och spontan samlingspunkt för gemenskap över gränser.

Aida har lyckats övervinna ekonomiska hinder för att starta nya aktiviteter och projekt. Hon hittar nya intäktskällor i form av bidrag och projektstöd vilket säkerställer att ingen ungdom hindras från att delta i föreningens aktiviteter.

Hennes sätt att vara har bidragit till att skapa en stark laganda i föreningen, vilket har varit en avgörande faktor när det gäller att främja integration, både inom föreningen och i närområdet.