Finalist till Guldhanden 2024: Artur Bienias, IFK Haninge, Stockholm.

8 januari 2024

Artur är en lågmäld ledare som under sina mer än 10 år i föreningen har startat ett flertal aktiviteter som bidragit till integration och att ungdomar fått en trygg plats att vara på.

Arturs officiella roll i föreningen är att vara lagledare i ett lag, men hans inofficiella roll är betydligt bredare än så. Där olika kulturer krockar stöttar Artur ungdomarna på olika sätt i att hitta rätt i föreningen och att integreras i samhället.

Bland annat har Artur startat nattfotboll i Jordbro som aktiverar ett 50-tal ungdomar i åldrarna 10 – 17 år under lördagskvällar. Inför starten deltog han i interna möten och i möten med kommunen för att skapa förståelse för det han ville åstadkomma och för att få kommunen att bidra ekonomiskt. Det gick vägen och sedan tre år tillbaka driver han nattfotbollen tillsammans med andra ledare. Föreningen har därefter startat nattfotboll i två andra kommundelar. Många ungdomar hittar in i föreningen via nattfotbollen.

Rastfotboll är en annan aktivitet som Artur fick igång för cirka fyra år sedan i samarbete med kommunen och ett par skolor. Artur var med på skolgårdarna i början och såg till att allt fungerade. Nu är det ledare i föreningen som tillsammans med skolans personal driver aktiviteten. Även rastfotbollen bidrar till att barn hittar in till fotbollen.

Artur deltar i föreningens värdegrundsgrupp där han tar ett stort ansvar och agerar som en mentor och storebror för ungdomarna rörande uppförande och värdegrund i föreningen.

De som funderar på att sluta försöker han lotsa till andra föreningsaktiviteter. 

Han ser även de som är utanför föreningen och hänger vid planerna. Han tvekar inte att ta kontakt med dem. Artur får ungdomarna att förstå vinningen av att vara med i föreningen och den gemenskap som fotbollen erbjuder. Genom aktiviteterna ges ungdomar ett alternativ till mindre bra miljöer som lockar på helgerna.

Vidare hjälper Artur till med olika aktiviteter såsom fotbollsskola, campus, cuper, projekt, lovaktiviteter med mera. Han har koll på det mesta som sker i föreningen och hugger i där det behövs. Han har blivit lite av föreningens egen hantverkare som hjälper till med allt som behöver renoveras eller fixas, trots en hektisk vardag som snickare.