Finalist till Guldhanden 2024: Erik Dahlgren och Jonas Cherkani, Fisksätra IF, Stockholm.

22 januari 2024

Erik och Jonas är två unga killar som vill göra skillnad i Fisksätra, en förort till Stockholm. De arbetar som elevassistenter på en skola i området. Sin fritid ägnar de åt att ge barn och unga i Fisksätra en framtid genom fotbollen.

Erik och Jonas är tränare, ledare och inspirerande krafter som bidrar till samhällsutvecklingen i området. Fotbollsverksamheten växer kontinuerligt och föreningen har idag 18 lag. Genom att organisera stora cuper och evenemang har Erik samlat in pengar som stärker ekonomin. Evenemangen engagerar många i närområdet som kommer och tittar och hjälper till. De insamlade medlen gör det möjligt att ta emot alla barn som vill spela i föreningen.

Jonas har startat en flicksektion samt ett damlag. Hela flickverksamheten är avgiftsfri vilket gör att nya tjejer söker sig till föreningen. Han har även initierat ett samarbete med Saltsjöbadens IF, som verkar i ett villaområde i grannskapet. Genom träningsmatcher mellan föreningarna vill man få ungdomarna att knyta vänskapsband och få bort förutfattade meningar om varandra.

Med fokus på gemenskap och respekt strävar Erik och Jonas efter att skapa ett tryggare och mer inkluderande Fisksätra för alla dess invånare. Båda ingår i styrelsen och är ansvariga för fotbollssektionen. De har en stor del i att Fisksätra IF har utvecklats till en växande förening som erbjuder aktiviteter för alla åldrar, förutom fotboll även cirkelträning och boxning. Det ger barn och unga trygga miljöer och mötesplatser.

Fisksätra är ett av de områden som står på polisen lista över utsatta områden. Erik och Jonas samverkar med kommunen och polisen för att kunna rikta sina förebyggande insatser där de gör mest nytta. Målet för Erik och Jonas är att få bort Fisksätra från listan.

De samarbetar även med andra organisationer, såsom Folkets Hus och biblioteket, för att stödja föräldrar i olika ärenden såsom bostadsfrågor och myndighetskontakter.

Trots sin unga ålder har de tagit på sig roller som förebilder och mentorer för spelarna. Genom att organisera olika aktiviteter och utflykter för sina lag har de skapat en trygg och stimulerande miljö där barnen kan skapa minnen och vänskaper som varar länge.