Finalist till Guldhanden: Ajdin Turcinovic, Alvesta United

1 februari 2021 Nominerad till Guldhanden Ajdin Turcinovic

Ajdin står bakom den nya fotbollsföreningen Alvesta United som bygger broar mellan ungdomar med olika kulturella bakgrunder. En av nycklarna är ett samarbete med Linnéuniversitet. Parallellt med sitt ideella engagemang studerar han till lärare och jobbar med ungdomar på fritiden. 

Genom delvis nya grepp har Ajdin med stor drivkraft och engagemang startat en ny fotbollsförening. Han ville från början satsa på att få till en blandning av ungdomar från olika kulturer och skilda sociala bakgrunder för att bygga broar på riktigt. Han såg till att få med studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som ville bidra i den nya föreningen både på och vid sidan av planen. Det visade sig vara ett lyckokast. De har mötts i varandras miljöer och börjat umgås utanför fotbollen. Ungdomarna i föreningen har, utöver att träna och spela fotboll tillsammans, fått se värdet av att studera och vilka yrkesmöjligheter det ger. Ungdomarna från Linnéuniversitetet har å sin sida fått en förståelse för hur ungdomar med en annan kulturell och social bakgrund lever och har växt upp.

Föreningen har efter sitt första år en stabil grund att stå på samtidigt som många knackar på dörren och vill ansluta. Här finns ett 40-tal ungdomar från 16 år och uppåt som utgör A-laget och ytterligare några som är med i föreningsverksamheten. Ajdin har trots ibland bristande resurser och med en grupp som aldrig tidigare träffats lyckats få ihop ett fotbollslag som direkt gick upp från division 6 till division 5. Inför 2021 planeras ett B-lag och ett juniorlag helt enligt den ursprungliga ambitionen. 

Fredag- och lördagskvällar erbjuds spontanfotboll i samarbete med en fritidsgård och under sommarlovet genomfördes spontanfotboll i samarbete med Alvesta Kommun. Det ökade intresset av att vara med i föreningen och skapade även sommarjobb åt ett 10-tal ungdomar.

Ajdin är spindeln i nätet i föreningen. Utöver att vara ordförande så jagar han sponsorer och sköter sociala medier, tvättar, organiserar transporter till/från träningar och matcher samt ansvarar för lagets träningar och matcher. Han satsar också på att utbilda fler ledare för att därigenom säkra föreningens fortsatta satsningar.

Ajdin visar att det via fotbollen går att riva barriärer som annars är svåra att ta sig förbi. 

– Jag vet av egen erfarenhet vad som krävs och hur viktigt det är att känna sig som en del av samhället.

Ungdomar ser Ajdin som en förebild och han är mycket uppskattad. Han visar att det går att lyckas oavsett bakgrund. Social, seriös, ansvarsfull och empatisk är egenskaper som nämns om Ajdin.