Finalist till Guldhanden: Elvan Cicen, Forssa BK

4 februari 2021 Elvan Cicen nominerad till Guldhanden

Elvan är en av grundarna till Dalkurd FF. Idag är han startpunkten för ungdomar som vill börja spela fotboll i Forssa BK. Han kom till Sverige som barn och vet hur viktig fotbollen har varit för honom. Han var tidig med att erbjuda fotbollsaktiviteter för ungdomar som behövde hitta ett sammanhang. Integration och inkludering genom fotboll är en stor och viktig del av hans liv.

Under åren med Dalkurd FF insåg Elvan hur mycket gott fotbollen kan göra för integration och inkludering. Att det inte bara handlade om att ta sig upp i seriesystemet. Det blev ett slags uppvaknande. Han förstod hur mycket det betydde för ungdomar med en annan bakgrund än den svenska att det fanns möjligheter för dem att hitta sitt sociala sammanhang via fotbollen. 

Idag har Elvan en central ledarroll i Forssa BK i Borlänge, där han är verksam som ordförande och sportchef för ungdomar upp till 14 år samt tränare för tre lag. 

I Forssa BK spelar cirka 400 ungdomar. Föreningen verkar i flera utsatta områden. I lagen återfinns barn och unga med många olika kulturella bakgrunder. Genom fotbollen får de möjlighet att växa och utvecklas i en trygg miljö. Elvan har kontakt med barnens föräldrar och är även kontaktperson till skolorna. Behöver någon förälder eller barn hjälp, så finns Elvan till hands.

Föreningen har medvetet satsat på att öka möjligheten för tjejer att få spela fotboll, bland annat genom ett lyckat samarbete med skolan. Det har gett resultat och allt fler tjejer ansluter. Elvans föräldrakontakter har också gjort det lättare för tveksamma föräldrar att låta sina döttrar pröva på fotboll.

Elvan är en av personerna bakom att Forssa BK har infört avgiftsfria aktiviteter upp till 14 år och att man har en gemensam klubbkassa för alla, istället för separata lagkassor för varje lag. För Elvan är det en hjärtesak att lagen i föreningen har samma ekonomiska möjligheter oavsett lagens egna förutsättningar. Pengar fördelas istället efter behov. Det gör också att spelare, ledare och föräldrar inte behöver bedriva  försäljning eller insamlingar utan föreningen ser istället till att klubben får in pengar via sponsorer och bidrag. Elvan vill inte att familjens ekonomi ska vara avgörande för att deras barn ska kunna spela fotboll i Forssa BK .