Finalist till Guldhanden: Gulistan Ucar, IFK Kalmar

11 februari 2021 Gulistan Ucar, IFK Kalmar, nominerad till Sverige Uniteds Guldhandenstipendium 2021

Gulistan är styrelseledamot i IFK Kalmar, en framgångsrik dam- och flickfotbollsförening. Hon har en nyckelroll i integrationsarbetet och leder bland annat spontanfotboll för tjejer med invandrarbakgrund i ett av stadens utsatta områden. De tjejer som vill spela mer slussar Gulistan vidare till föreningens lag.

Gulistan arbetar till vardags som jurist och ägnar stora delar av sin fritid åt fotboll och integrationsarbete. Redan som barn började Gulistan spela fotboll i IFK Kalmar. Genom sin bakgrund bär hon med sig viktiga erfarenheter och vet vilken betydelse fotbollen har för nyanlända för att komma in den sociala gemenskapen och få kompisar. Det har givit henne en viktig roll i föreningens långsiktiga satsning på att ge flickor med invandrarbakgrund en större plats i föreningen och öka antalet kvinnliga ledare.

När föreningen beslutade dra igång spontanfotboll för tjejer i ett av Kalmars utsatta områden fick hon ansvaret att starta upp verksamheten. Gulistan har lagt ner mycket tid på att planera, engagera ledare och vara ute i området. Hon har tagit fram och delat ut informationsblad, stått utanför livsmedelsbutiken och pratat med folk samt etablerat samarbete med kommunen. 

Satsningen har varit lyckosam. Idag är verksamheten etablerad och drivs av Gulistan tillsammans med några ledare. Vartefter tjejernas intresse ökar lotsar hon dem vidare till föreningens lag. Det är ett viktigt steg mot ökad inkludering och ger dem möjlighet att utveckla sitt fotbollsintresse.

Gulistans förmåga att skapa förtroende hos föräldrar och tjejer har varit avgörande . Fotbollsaktiviteterna följs upp med hembesök och samtal med föräldrar där Gulistan är med. Steg för steg avdramatiseras fotbollen och familjerna ges tillfälle att bekanta sig med föreningen. 

En följd av att förtroendet ökar hos föräldrarna är att pappor mer och mer kommer och tittar på tjejerna när de spelar. En annan positiv sak är att föräldrarna börjar att engagera sig och komma in i föreningsarbetet.

Gulistans kunskaper om hur man skulle närma sig området, tjejerna och föräldrarna har varit en framgångsfaktor. Hon beskrivs som en källa till inspiration både i föreningen och i styrelsearbetet. Hon är handlingskraftig och bidrar på många sätt med nya idéer och utvecklingen av föreningen.

Vid sidan av fotbollen bedriver Gulistan sedan flera år även ett uppmärksammat och uppskattat läxstöd för tjejer i områden där många har en invandrarbakgrund.