Finalist till Guldhanden: Hanna Ewenson, HF Olympia

18 februari 2019

Ibland visar det sig att det enklaste är det som fungerar bäst. Hanna använder banantricket för att komma ett steg längre i föreningens integrations- och inkluderingsarbete.

När Hanna blev invald i styrelsen för Helsingsborgsföreningen HF Olympia var tanken att hon främst skulle bidra med kommunikation, eftersom det är det som hon arbetar med till vardags. Men istället blev det nästan tvärtom. Hanna blev snabbt en nyckelperson i föreningen.

Det är tisdag kväll och som vanligt är Hanna på plats i HF Olympias klubbhus som ligger mittemellan två områden med väldigt olika förutsättningar. Det ena är ett lite lugnare område, medan det andra är ett område som är mer utsatt och där många lever under tuffa villkor. Det har lett till att det blivit helt naturligt för föreningen att jobba med utanförskap och integration. Inte nog med att föreningen genom sitt geografiska läge når ut till personer med vitt skilda socioekonomiska förutsättningar, man lyckas också sammanföra dessa människor på ett långsiktigt och naturligt sätt genom fotbollen.

Hanna har tagit ett stort ansvar för att hålla ihop en grupp nyanlända, tillsammans med de spelare som redan fanns i seniorlaget. En uppgift som stundtals varit utmanande.  Föreningens seniorlag består av spelare med tolv olika nationaliteter. Klubbhuset har blivit en samlingsplats för spelarna där de kan träffas, men också få stöd och hjälp. Hanna har bland annat bidragit med sina tidigare erfarenheter från Forza Sweden och Forcing Integration, två integrationsprojekt för nyanlända. I förlängningen har hon blivit lite av en lagmamma åt seniorerna.

Varje söndag driver Hanna fotbollsskolan för barn i alla åldrar och med olika bakgrunder. Hon knyter kontakt med barnen, men bygger också en relation med de syskon som följt med och kanske står vid sidan av planen.

– Eftersom många barn kommer dit med sina storasyskon så kan jag få en relation till dem också, trots att de inte är med på fotbollsplanen.

Hon har också ansvaret för en grupp barn med funktionsvariation som också tränar på söndagarna, samtidigt som seniorlaget och andra ungdomslag.

– Det bygger en medvetenhet: Att man inte bara har olika bakgrund utan att man också kan ha olika fysiska förutsättningar.

Och det är här banantricket kommer in! Efter träningarna har alla lagen en gemensam fruktstund, då man delar ut bananer. Det gör att spelarna hänger kvar och umgås. Även familjerna dyker upp och börjar prata med varandra. Integrationen sker naturligt och inte påtvingat och Hannas erfarenhet är att det verkligen fungerar.