Finalist till Guldhanden: Ilir Alaj, Karlshamn United

15 februari 2021 Ilir Alaj, Karlshamn United, nominerad till Sverige Uniteds Guldhanden-stipendium

När Ilir som barn flydde från Kosovo till Sverige blev fotbollen hans väg in i samhället. Idag är han en drivande kraft i Karlshamn United. En förening där integration och inkludering går som en röd tråd genom alla aktiviteter, från det framgångsrika herrlaget till läxläsning och julfest. 

Genom fotbollen lärde sig Ilir svenska, han fick kompisar och inblick i föreningslivet. Erfarenheterna fick honom att vilja ge tillbaka till samhället och låta andra få samma goda förutsättningar. Tillfället kom 2015 då Ilir och några kompisar beslöt sig för att starta Karlshamn United som ett integrationsprojekt. Sportsligt har det gått bra. Herrlaget som består av flera olika nationaliteter har gått rakt igenom serierna och spelar nu i division 3. Men det är bara en av föreningens många aktiviteter där det mesta handlar om integration.

Brist på planer i Karlshamn gjorde att den nybildade föreningen hänvisades till Svängsta. Där fanns det många nyanlända och ungdomar som ville spela fotboll, men ingen fotbollsförening. När Karlshamn United bjöd in till träning dök det upp 70 intresserade. Verksamheten har fortsatt med herrlagets spelare som ledare. I samband med träningarna möts ungdomar med olika bakgrund i Pingstkyrkans lokaler i Asarum, där Ilir har engagerat pensionerade lärare som stöttar med läxhjälp. För att få ytterligare fart på föreningslivet i Svängsta bjöd Karlshamn United in till en föreningsdag. Och inför julen 2019 arrangerade man en julfest i Medborgarhuset öppen för alla. 

På eget initiativ började föreningen med nattvandring och fotbollsaktiviteter för unga i stökiga områden. När Karlshamnsbostäder såg hur det gav resultat i form av ordning och reda och mindre klotter formaliserades samarbetet. Sommaren 2020 anordnades ett dagläger för 100 ungdomar där spelare och ledare från Karlshamn United höll i aktiviteter och värdegrundsarbete.

Till vardags arbetar Ilir på en mekanisk verkstad. Resten av tiden ägnar han åt Karlshamn United. Han ligger bakom i princip alla de initiativ som föreningen har tagit och spelar dessutom i herrlaget, tränar ungdomslag och ingår i ungdomskommittén. Han är ansiktet utåt och håller kontakt med andra föreningar, kommunen och sponsorer. 

Ilir vill få unga att förstå hur viktigt föreningslivet är.

– Den gemenskap som föreningslivet ger kan man inte köpa för pengar.

Ilir har också engagerat sig i opinionsarbete mot rasism och blir särskilt glad när han ser hur barriärer bryts. När människor från olika kulturer lägger sina åsikter åt sidan och istället samarbetar ökar möjligheterna till integration. Han berättar om föräldramöten, där tveksamma vuxna suttit i olika grupper, men nu pratar alla med varann.

– Barnen är den gemensamma nämnaren. De går ofta före och föräldrarna följer efter.