Finalist till Guldhanden: Johan Ivhall, Örebro SK Futsal

22 februari 2021 Johan Ivhall, Örebro SK Futsal, nominerad till Sverige Uniteds Guldhanden-stipendium 2021

För tio år sedan startade Johan tillsammans med ett par kamrater en förening för att spela futsal under mer ordnade former. Idag heter man Örebro SK Futsal och är en etablerad futsalförening. Integration ingår som en naturlig del i verksamheten och Johan är i sin roll som ordförande drivande i detta arbete.

Johan tog tidigt på sig ett ansvar i föreningen. I början spelade man mest för skojs skull. Men  vartefter blev man mer och mer seriös. Det tog det inte lång tid förrän killar och tjejer från andra håll och kulturer hittade till föreningens aktiviteter. Johan säger att det var helt naturligt för honom och föreningen att välkomna alla oavsett bakgrund. Inga konstigheter med det.

– De som vill spela ska få göra det. Och de som vill hjälpa till ska få göra det. Alla är välkomna att bidra på sitt sätt, säger Johan. 

Johan inkluderar integrationsperspektivet i det han gör och lägger ner möda och engagemang på att ge ungdomar det stöd de behöver för att utveckla och finna sitt sociala sammanhang. Han är mån om att alla har det bra i lagen och att de nya som kommer in i föreningen får rätt stöd när de börjar spela eller vill hjälpa till som ledare i föreningen. Något som gjort att många lyckats bryta med mindre bra omgivningar tack vare Johans och föreningens stöd.

Föreningen driver även spontanfotboll i oroliga delar av Örebro för att skapa stadga för ungdomarna i området. Johan har ett finger med i det mesta och skapar möjlighet för alla att spela fotboll utan  stora krav, men med ordning och reda. Han har också anordnat en cup med ett 60-tal ungdomslag som pågick under ett antal helger.

Johan har i hög grad bidragit till att den tidigare ”kompisföreningen” idag är en etablerad del av Örebro SK. Utifrån sina erfarenheter har han blivit ombedd att föreläsa för andra föreningar om hur han och kompisarna byggt upp Örebro SK Futsal. Johan är också styrelseledamot i Örebro Läns Fotbollförbund med särskilt ansvar för Domarkommittén.

För Johan är det viktigt att Örebro SK Futsal fortsätter att utvecklas, det vill säga att en stabil grund skapas genom att man är välorganiserade och arbetar långsiktigt. På så sätt kan man fortsätta att stötta ungdomar och erbjuda en gemenskap genom fotbollen.

– Det ska finnas en plats för alla, oavsett kulturell bakgrund, i Örebro SK Futsal, säger Johan.