Finalist till Guldhanden: Leif Magnusson, IFK Tumba

22 januari 2020

Leif har en lång historia inom IFK Tuma Fotboll och ligger bakom Tumba United, föreningens omfattande verksamhet för att hjälpa ensamkommande ungdomar in i samhället. Via fotbollen skapas kontaktnät för att underlätta och effektivisera integrationen.

I stadsdelen Storvreten, där IFK Tumba har sin bas och är den största ideella föreningsaktören, finns en socioekonomisk situation som är typisk för de flesta så kallade miljonprogramsområdena. Flera uppmärksammade incidenter har utspelats och Storvreten finns på polisens lista över utsatta områden. Många unga känner starkt för föreningen och fotbollen, men är inte beredda att lägga tiden i att vara med i den traditionella lagverksamheten.

Till vardags arbetar Leif som chef för Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, en stiftelse som arbetar för mångfald, antirasism och att migration ska vara en självklar del i det svenska kulturarvet. Hans engagemang för dessa frågor upphör inte vid professionella åtaganden. På sin fritid har Leif länge engagerat sig i IFK Tumbas fotbollsverksamhet.

Leif ligger bakom Tumba United, som bedrivs i IFK Tumba Fotbolls regi. Här hålls öppna träningar för alla som vill delta. Men det är, utöver träningar, också en metod för att hjälpa ensamkommande asylsökande ungdomar att komma in i samhället, med fotbollens kraft. Leif kan med verksamhetens hjälp bistå ungdomarna i att skapa ett brett kontaktnät och träffa andra som inte är asylsökande, och därmed också underlätta och effektivisera integrationsprocessen. Han agerar som en mentor för många av ungdomarna.

Leif har också initierat ett samarbete med Storvretskolan för att genom dem kunna tillhandahålla de nyanlända ungdomarna handledare som hjälper till med exempelvis läxläsning, som en brygga mellan utbildning och idrott.

För några år sedan hade föreningen ingen verksamhet som direkt lockade tjejer. Genom samarbeten, bland annat med Futebol da Forca, och nya former av träningsverksamhet har föreningen nu flera flicklag samt fotbollsskola och sommarläger för flickor. Inom ramen för Tumba United bedrivs aktiviteter för flyktingar och extra ledarstöd till tjejverksamheten.

Tumba Uniteds aktiviteter får även effekter på samhällsnivå, då flera ledare lockats till klubbens lag, många har velat bli domare och några fått jobb. Nya spelare har kommit till klubben via de mjuka ingångarna, som till exempel Söndagsbollen som är en form av öppna fotbollsträningar för killar 16 – 24 årsåldern.

“Ge rasismen rött kort” är en stor, internationell kampanj. Men med hjälp av Leif har IFK Tumba Fotboll tagit uttrycket ett steg längre. Tankesättet har fått bli fotbollsklubbens motto och genomsyrar nu alla aktiviteter som anordnas under föreningens regi. Med IFK Tumba Fotboll som ständig stöttepelare har Leif myntat denna paroll, och därmed initierat det antirasistiska arbetet inom klubben. Han har också haft en betydande roll i att anordna Tumbakicken, en cup som hålls varje år under mottot ”Ge rasismen rött kort”.

Ameez Camp 23 december 2019