Finalist till Guldhanden: Salman Khan, IK Bergandy

2 mars 2019

Salman får unga vuxna att fungera som positiva förebilder istället för tvärtom. Han ligger bakom såväl ungdomsverksamheten som föreningens sociala verksamhet. Men klubben kunde lika gärna ha levt kvar i sin Törnrosa-sömn.

IK Bergandy i Helsingborg levde en slumrande tillvaro när Salman Khan för drygt två år sedan var med och väckte liv i föreningen. Ett efterlängtat juniorlag kom snabbt igång. Här tränar etablerade svenskar, nyanlända och andra generationens invandrare. I början var det utmanande, men numera ser ungdomarna varandra på ett helt annat sätt.

Med basen i fotbollsföreningen drog han sedan igång ”IKB i samhället”. Det är en verksamhet där föreningens juniorer och seniorer får hjälpa till med olika aktiviteter i närområdet. De fungerar som positiva förebilder och är med och skapar trygghet i utsatta områden. För närvarande bedrivs spontanfotboll för tjejer, träningar för 8 – 12-åringar, aktiviteter på skolor och trygghetsvandringar på kvällarna.

Trygghetsvandringarna har pågått i mer än två år, några kvällar varje vecka. Under samma period har buset och förstörelsen i området minskat. På stan börjar folk känna igen att det är IK Bergandy som är ute i sina gröna tröjor. Ett kvitto på att deras verksamhet uppskattas är det stöd de får från olika håll. Till exempel står Helsingborgshem för en klubblokal.

Salman är djupt engagerad och drivande i såväl ungdomsverksamheten som föreningens sociala verksamhet.

– Jag vill visa samhället att vi kan trots att vi har olika bakgrunder. Vi gör mer än bara spelar fotboll. Vi bryter normer och gör något bra för samhället.

I grunden handlar hela verksamheten, från fotbollsskolan och juniorlaget till trygghetsvandringar och skolaktiviteter, om att få barn och unga att verka tillsammans oavsett bakgrund.

– Att kunna erbjuda en bra sammanhållning och en extra familj gör att vi påverkar varandra positivt. Man hittar nya kompisar och gör något bra, säger Salman.

Salman ingår i styrelsen och har ansvar för ungdomssidan. Han har också huvudansvaret för juniorlaget. Han har alltid varit engagerad inom föreningslivet och själv varit spelare. Enligt hans mening är föreningslivet en väldigt bra väg in i samhället.

– Det kommer från mina egna erfarenheter, berättar Salman. Det handlar om att bli accepterad. Där tror jag att föreningar kan bidra till förändring. Att göra så att man som individ blir sedd och hörd. Det gör att du känner dig inkluderad och känner samhörighet.