Finalist till Guldhanden: Ulf Edvardsson, Domarakademin i Right To Play

8 mars 2021 Ulf Edvardsson, Domarakademin i Right To Play, nominerad till Sverige Uniteds Guldhanden-stipendium 2021

Under hela sitt liv har Ulf varit engagerad inom fotbollen som ledare, ordförande och domare. Sedan 2017 har han utvecklat och drivit Right To Plays program Domarakademin, där han som domarinstruktör, mentor och stöd till nätverk inom programmet utbildar och stöttar nyanlända ungdomar att bli legitimerade fotbollsdomare.

Som för många andra började Ulfs engagemang inom fotbollen som tränare/lagledare för sina barns lag. Vid ett tillfälle – då domaren inte dök upp – fick Ulf hoppa in. Han tyckte det var kul och började döma på gräsrotsnivå. Någon sa: ”Du borde bli domarinstruktör”. Och så blev det.

I sina olika roller såg Ulf behovet av integration och inkludering och de möjligheter som finns att genom fotbollen göra skillnad. År 2017 fick han kontakt med Right To Play som ville starta ett domarprogram för att underlätta ungdomars väg ut på arbetsmarknaden. Det blev starten på den så kallade Domarakademin som Ulf, på ideell basis, utvecklade och där han som domarinstruktör, mentor och stöd till nätverk inom programmet utbildar och stöttar nyanlända ungdomar att bli legitimerade fotbollsdomare.

Hittills har ett 50-tal ungdomar – de flesta killar, men även några tjejer – utbildats. Några av dessa dömer nu på seniornivå. Ulf ser till att de nyutbildade ungdomarna löpande får domaruppdrag. Under Domarakademins andra år etablerade Ulf ett coaching-program som innebär att domarkollegor, inklusive han själv, åker ut och coachar de nyutbildade under matcherna. Ulf följer också upp varje individ och genomför utvecklingssamtal.

Med sitt engagemang, humor, energi, kunskap och erfarenhet finns Ulf där för ungdomarna långt utöver sin roll som domarinstruktör. Han stöttar dem att komma in i systemet och introducerar dem till arbetstillfällen och kontakter inom domarvärlden. Han är ofta närvarande och coachar ungdomarna vid sidan av planen under kvällar och helger för att de ska bli trygga och stärkta i sin roll som domare. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning vid sidan av skolan, vilket stärker deras självkänsla och bygger deras nätverk för framtiden. 

För Ulf känns det självklart att ställa upp och hjälpa till med det han kan.

–  Om det jag gör är uppskattat och gör nytta är det bara kul. Jag är så imponerad av dessa ungdomar. De stöttar och ställer upp för varandra. De vill in i samhället. Det går visserligen inte att leva på att vara domare, men du får kontakter, tar socialt ansvar och lär dig språket.

Ulfs ambition är att skapa en långsiktig hållbarhet och rutiner för Domarakademin.

– Det ska kunna funka över tid, även utan mig.