Finalister till Guldhanden 2023: Annika Johansson & Johanna Grönlund, Hofors AIF

26 januari 2023

För radarparet Annika och Johanna går fotbollen som en röd tråd genom livet. Utifrån tydliga värderingar har de utvecklat Hofors AIF till att vara mer än en fotbollsförening och skapat en mötesplats. Fredagsbollen är en av flera aktiviteter som fungerar som en inkörsport för barn och unga med olika kulturella bakgrunder till föreningsliv, samhälle och vänner.

År 2017 var Hofors AIF en kantstött förening och på väg att läggas ned, trots att verksamheten bestod av flera lag. Då ställde Johanna upp som ordförande och Annika som kassör. Mycket har hänt sedan dess. Stort fokus har legat på ordning och reda, värderingsarbete och att erbjuda aktiviteter för alla oavsett bakgrund. Båda är på idrottsplatsen Stålringen så gott som varje dag och är nästan alltid inblandade i någon aktivitet. 

På Stålringens idrottsplats samlas under sommaren unga i alla åldrar och med olika nationaliteter. Efter en tid ställde Annika och Johanna sig frågan: Vart tar ungdomarna vägen under vinterhalvåret? Finns det något vi kan vi göra? Svaret blev Fredagsbollen, som sedan tre år är navet i föreningens integrationsarbete med deltagare från många olika länder. Den är en mötesplats för spontanfotboll, samtal och gemenskap under den mörka årstiden. Alla i årskurs 1–9 är välkomna. Det krävs inga förkunskaper, det kostar inget och man kan komma i jeans. Annika och Johanna är ansvariga med hjälp av spelare från herrlaget, som också fungerar som viktiga förebilder.

Flera ungdomar har gått vidare från Fredagsbollen till föreningens olika lag och några har blivit ledare eller domare med stöd från Annika och Johanna. Just domare var tidigare ett eftersatt område i föreningen, men nu har man en organisation för att ta hand om de som visar intresse. 

För Johanna och Annika är det viktigt att våga pröva nytt. Ett exempel är Stålkompisarna, fotbollsverksamhet för personer med funktionsvariationer, som nu är en etablerad del av föreningens verksamhet. Ett annat exempel är ett projekt tillsammans med kommunen som heter ”Familjer i aktivitet” där syftet är att engagera föräldrar med invandrarbakgrund i föreningslivet.

För båda två har utvecklingen av föreningen gått hand i hand med den löpande verksamheten. De har bland annat tagit fram en värdegrund som verksamheten vilar på. Det arbetet har varit en viktig beståndsdel då Hofors AIF blev en av de första fotbollsföreningarna i landet som av Svenska Fotbollförbundet utsetts till Diplomerad förening*. 

*) Diplomerad förening enligt SvFF handlar om föreningsutveckling, dvs hur man skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. För att nå dit är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet.