Finalister till Guldhanden: Fanny Andersson och Julia Johansson, Unite People FC

8 februari 2021 Nominerade till Sverige Uniteds Guldhanden-stipendium Fanny Andersson och Julia Johansson Unite People FC

Fanny och Julia är två unga ledare som brinner för fotboll i allmänhet och tjejfotboll i synnerhet. Tillsammans har de startat och utvecklat Tjejfotbollen i Unite People till en populär aktivitet och en plats där tjejer får utvecklas på sina egna villkor oavsett kulturell bakgrund.

År 2017 fick Fanny frågan om hon ville starta och driva tjejfotboll inom fotbollsföreningen Unite People i Varberg. Inte långt därefter anslöt Julia och sedan dess har de arbetat tillsammans med Tjejfotbollen. Ambitionen är att bygga broar mellan unga tjejer med olika bakgrund och att ge dem möjlighet att växa och ha roligt i en trygg fotbollsmiljö.

Det har inte varit en enkel resa. Förtroendet var till att börja med lågt hos föräldrar med invandrarbakgrund och tveksamheten stor att släppa iväg döttrarna att prova på fotboll. Fanny och Julia la därför ner mycket energi och tid på att samarbeta med skolorna, synas i sociala medier och att träffa föräldrar. Deras insatser gav resultat.

Fanny och Julia var tidigt inställda på att ha enbart kvinnliga ledare i Tjejfotbollen. En annan viktig del har handlat om ordning och reda samt tydliga rutiner. De gör bland annat alltid en ”incheckning och koll av läget” hos tjejerna innan träningen startar. Föräldrar/anhöriga får vänta utanför vilket har gjort att både ledare och flickor får en lugn och trygg miljö utan påverkan utifrån under aktiviteterna.

Fanny arbetar heltid och lägger mycket av sin fritid på tjejfotbollen och andra uppgifter i föreningen. Hon är bland annat assisterande tränare för damlaget. Fanny berättar att hon för egen del slutade för tidigt med fotbollen och ville komma tillbaka och arbeta med fotboll och ungdomar. 

– När jag fick frågan om jag ville bli ledare inom Tjejfotbollen så var svaret givet. Det ger mig möjlighet att ge tillbaka det jag fick som barn genom fotbollen och även en chans att lära mig hur man arbetar i föreningslivet.

Julia studerar till idrottslärare och arbetar, precis som Fanny, även med andra uppgifter i föreningen. För henne har det alltid känts naturligt att ta ansvar i olika lägen. 

– Det är inte alltid lätt att hinna med alla engagemang, men belöningen från tjejerna ger energi.

Fanny och Julia insåg efter en tid att de behövde dela upp aktiviteten i två åldersgrupper. Det har visat sig vara ett lyckat drag och intresset bland både yngre och äldre tjejer har ökat. Varje individ får mer utrymme att synas och höras. 

– När en 17-åring behöver prata om sina problem i vardagen, så vill en 7-åring kramas eller gråta för att hon fått bollen på sig.

Både två beskriver att det emellanåt varit en tuff utmaning att bygga upp och driva Tjejfotbollen. Det var kämpigt inledningsvis med dålig närvaro, svårigheter med förtroendet hos föräldrarna samt att de själva kände sig ovana och lite ensamma i föreningen som kvinnliga ledare. Vartefter tiden gått har de tagit in fler ledare. De bjuder också in mammor och systrar att bli ledare och engagera sig i Tjejfotbollen.

Trots att det ibland känts svårt att hinna med jobb, studier, kompisar och samtidigt sköta om planeringen, vara kontaktpersoner gentemot föräldrarna och sköta verksamheten på plats, så säger både Fanny och Julia att belöningen är stor och hela tiden har givit dem energi att fortsätta.