Finalister till Guldhanden: Johan Brodin och Mia Sjöström, Norrtulls SK

18 februari 2021 Mia Sjöström och Johan Brodin, Norrtulls SK, nominerade till Sverige Uniteds Guldhanden-stipendium 2021

Johan och Mia har sedan 2017 utvecklat det framgångsrika integrationsarbete som idag är en naturlig del av Norrtulls SKs verksamhet. Grundidén bygger på att slussa in barnen i ordinarie lag och inte ha separata lag för till exempel nyanlända. Verksamheten omfattar öppna träningar, nybörjarträning för barn, skollovsaktiviteter och aktiviteter för föräldrar.

Mia arbetar till vardags som journalist och blev aktiv i föreningen då hennes barn började spela fotboll. Idag är hon fotbollstränare sedan många år och kör även innebandy med en föräldragrupp. Mia anmälde sig som frivillig när föreningen ville ta ett större grepp på sina integrationsaktiviteter. 

Johan studerar och är långväga inom Norrtull. Han började spela fotboll i föreningen när han var sex år och spelar nu i seniorlaget parallellt med integrationsarbetet. Tränare och ledare blev Johan under tonåren och han har även arbetat på föreningens kansli.

Båda betonar att det är viktigt för dem att bidra till att klubben speglar samhället. När det år 2017 öppnades ett boende för nyanlända i upptagningsområdet såg föreningen att den hade en roll att fylla. Mia och Johan har genom regelbundna besök på boendet bidragit till att över 300 nyanlända barn, ungdomar och föräldrar provat på aktiviteter och fått nya kontaktnät genom föreningen. För närvarande deltar cirka 100 barn och 50 vuxna. 

Mia och Johan fungerar som kontaktpersoner för alla involverade (ledare, familjer, barn, stadsdelen, andra föreningar) och är lite av ”spindlar i nätet”. Mycket handlar om att hålla ordning på lagen och se till att barnen och familjerna får stöd om situationer dyker upp som gör att barnen inte kommer till träningen. De är även ett stöd för familjer som behöver hjälp utanför planen med saker som är svåra för dem att klara av på egen hand.

– Det är tufft att möta livsöden, till exempel när familjer blir splittrade på grund av utvisningar, säger Mia. Då är det extra viktigt att ge unga och familjer en fristad genom fotbollen och att vi kan ge dem hjälp med vårt kontaktnät.

Utöver fotbollen bedrivs aktiviteter såsom besök på matcher, julfika och samtalsträffar. Även föräldrarna involveras. Mammorna tränar innebandy och handboll, medan papporna håller på med fotboll och innebandy. 

Tack vare Mia och Johans integrationsinsatser utvecklas även föreningens övriga fotbollsverksamhet.

Ett exempel är att de har startat nybörjarträning för äldre tonåringar med invandrarbakgrund som inte tidigare spelat fotboll, men vill prova på. Samma koncept erbjuds nu även för etablerade svenska barn som behöver liknande träning. Grupperna körs gemensamt vilket ökar integrationen och gör det enklare för dessa ungdomar att komma ikapp och komma in i rätt lag. Framöver planeras flera aktiviteter såsom ”komma-ikapp-träning” i fotboll, kvalificerad ledarutbildning för vuxna nyanlända samt satsningar på att behålla tonårsflickorna i idrott.