Flyktingar har fått klubben att leva – Jönköpings BK i Sveriges Radio

2 december 2016

Jönköpings bollklubb har under flera år fruktat att de kanske skulle få lägga ner. Men på grund av många nyanlända flyktingar har föreningen fått nytt framtidshopp.