Fredagsbollen – veckans höjdpunkt i Hofors

10 mars 2022 Fredagsbollen i Hofors AIF

Stålringens fotbollsplan är under sommarhalvåret en mötesplats för ungdomar i alla åldrar och med olika bakgrund. Även barn och ungdomar som inte deltar i den organiserade formen av idrott, letar sig ned till Stålringen och deltar i aktiviteterna. Hofors AIF bestämde sig för att skapa en mötesplats för spontanidrott, samtal och gemenskap även under den mörka årstiden och den fick namnet Fredagsbollen. En inomhusaktivitet på fredagskvällar dit alla barn i årskurs 1 – 9 är välkomna. Spelare från seniorfotbollen fungerar som ledare och det finns inga krav på förkunskaper. Aktiviteten är avgiftsfri.

– Det brukar vara 30 – 40 ungdomar i olika åldrar och med olika bakgrund, både tjejer och killar. Vi märker hur viktigt det är att ha ledare som speglar barnens bakgrund, framförallt för tjejerna, säger Annika Johansson som är kassör i föreningen.

Under de tre år som aktiviteten har pågått märks flera positiva effekter. Annika berättar:  

– Genom fotbollsaktiviteterna lär nyanlända känna andra ungdomar i samhället och lär sig språket. Det har blivit en viktig träffpunkt där barnen får nya kontakter och vänner.  Det märks i samhället att ungdomarna hejar på varandra och oss ledare.

Hon ser också att seniorerna har blivit viktiga förebilder. Några av grabbarna som kommit med via Fredagsbollen är domare idag och någon är ledare på Fredagsbollen. Några killar som hade slutat med fotbollen, har också kommit tillbaka sina lag via till Fredagsbollen.

Många börjar på fredagsbollen och kommer in i föreningen den vägen.

– Självklart är det ett mål att slussa så många som möjligt vidare in i den ”ordinarie” verksamheten, men det är inget krav när man deltar, säger Annika. Vi vill vara med och bidra till en meningsfull fritid för alla, och samtidigt motverka segregation i samhället. Det skapar en trygghet alla.

Under 2022 hoppas man kunna utöka Fredagsbollen till att även omfatta gymnasieungdomar och även fler kvällar. En utmaning är att hitta ledare.

– Vi har också startat ett projekt med ihop med kommunen som heter ”Familjer i aktivitet” för att närma oss även föräldrar med invandrarbakgrund, avslutar Annika.