Guldhanden 2019

Sverige Uniteds tre stipendier delas ut på den årliga galan som gästas av fotbollsprofiler, föreningar och eldsjälar från hela Sverige. Prisutdelare detta år var Peter Wettergren, assisterande förbundskapten för det svenska herrfotbollslandslaget, och galan leddes av Carolina Klüft. Det är Sverige Uniteds priskommitté som bland inkomna nomineringar utser årets stipendiater. I priskommittén har ingått landslagsmålvakten Zećira Mušović, fotbollsspelaren Ivo Pekalski, fotbollsmagasinet Offsides chefredaktör Anders Bengtsson, Futebol dá força-grundaren Cecilia Safaee och elitdomaren Mohammed Al-Hakim. Stipendierna har ett sammanlagt värde på 100 000 kronor.

Sverige United 2019 års stipendiater till Guldhanden
Foto: Evelina Carborn

Det krävs mod att våga drömma, och ännu större mod att förverkliga sin dröm. Vår Guldhanden-stipendiat vågade till slut ta steget och tog avstamp i sin egen bakgrund och sina egna upplevelser, och bestämde sig för att gå till handling.

Med sin aldrig sinande optimism har denna eldsjäl varit den drivande kraften från start. Genom ett uthålligt arbete har de som i början misstrodde satsningen överbevisats. Istället har det vuxit fram en förebild och ledare vars arbete uppskattas av och har stor betydelse för både barn och vuxna.

Drömmen om en förening där spelarna är lika viktiga som fotbollen har blivit verklighet. Tydliga värderingar lever i varje träning och varje match och har blivit föreningens signum: Kärlek och respekt.

Silverhanden 2019
Salman Khan, IK Bergandy

Att göra skillnad i unga människors liv när de står på tröskeln att göra sina val i livet. Att inte låta problemen glida förbi, utan lyfta upp och ta tag i dem. Att visa på utvägar när man kanske bara ser återvändsgränder.                   

Vår Silverhanden-stipendiat har valt fotbollen och föreningslivet som verktyg för att visa att alla kan ta ansvar och bidra till ett bättre samhälle. Det handlar om integration som tar sin utgångspunkt på fotbollsplanen och sedan sträcker sig långt utanför denna. Genom inkludering och samhörighet skapas positiv energi och trygghet i utsatta områden.

Vår eldsjäl förändrar människors liv genom att få unga vuxna att fungera som positiva förebilder istället för tvärtom.

Ibland krävs det att man bryter normer och attityder. Det är helt enkelt en förutsättning för att man ska kunna komma vidare och åstadkomma verklig förändring. Men det kan inte ske uppifrån, utan bara genom delaktighet.

Hur svårt det kan vara och hur viktigt det är att alla involveras och kan vara delaktiga, det vet årets Bronshanden-stipendiat. Det är inte bara barnen och ungdomarna själva det handlar om, utan lika mycket deras föräldrar, syskon, grannar, kommunen, föreningslivet och samhället i stort.

Vår eldsjäl har i många år varit spindeln i nätet för arbetet med integration och inkludering i ett område med särskilda utmaningar. Tack vare fotbollen har framförallt många tjejer fått nya kontakter och nätverk.