Rampen lyfter nyanlända tjejer – får stöd av Sverige United

1 november 2016

RampenI vintras drog satsningen igång. Med fotbollen som verktyg skulle arrangörerna hjälpa unga tjejer att integreras i Göteborgsområdet. Då visste ingen vilken explosion som väntade.
– Intresset blev enormt, överväldigande, säger Göran Smith, en av grundarna till föreningen Rampen.

Att syssla med lagidrott brukar ofta beskrivas som ett utmärkt sätt att komma in i det svenska samhället. En arena där man kan knyta nya kontakter, träffa vänner och lära sig språket. Ofta på ett otvunget och naturligt sätt, eftersom grundkonceptet är så enkelt, särskilt inom fotbollen. På pappret räcker det med en boll och ett par skor – sedan kan man sparka igång. Ute på planen ska saker som religiös tillhörighet, sexuell läggning och etnicitet inte spela någon roll.

Och det saknas knappast framgångssagor. Runtom i hela landet finns otaliga exempel på lyckade projekt där människor med helt olika bakgrund plötsligt fått ett gemensamt sammanhang. Något att enas kring. Fast samtidigt har myntet en annan sida som i alla fall delvis förändrar bilden. För även om fotbollen visat sig fungera som en samlande kraft bland unga killar är resultatet inte lika slående när det gäller tjejer. För dem kan trösklarna in till idrotten vara högre och det satsas mindre resurser på verksamheter riktade mot dem.

– Det där ville vi vara med och förändra, och det var därför vi drog igång den ideella föreningen Rampen i vintras. Vår målsättning var att motverka segregation i Göteborgsområdet och vi identifierade tidigt unga nyanlända tjejer som en prioriterad grupp. Av olika skäl kan de sakna tillgång till den organiserade idrotten och det är inte alltid lika självklart för dem att gå med i en klubb eller ett lag. Men självklart har de samma rätt som killar att finnas i den miljön. Det handlar ju om deras nätverk och om deras utveckling, både fysiskt och psykiskt, säger Göran Smith som tillsammans med fyra vänner grundade Rampen.

Att välja fotbollen som ett första steg kändes självklart för personerna bakom Rampen. De flesta hade egna erfarenheter därifrån, antingen som spelare eller ledare. Ändå fanns en farhåga kring projektet, eller åtminstone ett mått av ovisshet. Hur skulle det falla ut? Fanns det egentligen något fotbollssug bland nyanlända tjejer i förorterna runtom Göteborg?

– Vi trodde nog att det skulle bli en process. Något som växte långsamt och som vi fick jobba för att nå ut med. Men så blev det inte alls, tvärtom, säger Göran Smith.

Många sökte sig till er?
– Definitivt, mottagandet blev enormt. Sedan starten i februari har vi totalt sett haft drygt 100 tjejer på våra öppna träningar som hålls en gång i veckan. I genomsnitt kommer det ungefär 25 personer på varje pass. Det har varit otroligt kul att se vilken spridning det här faktiskt fått. Och utbytet, glädjen hos spelarna, har varit ovärderligt.

Som namnet Rampen antyder är dock meningen att aktiviteterna ska mynna ut i någonting mer än ”bara” fotbollsträningar så småningom. På sikt hoppas Göran Smith att de som vill satsa vidare på fotbollen ska kunna ta plats hos större klubbar och få chansen till seriespel på lite högre nivå.

– Redan nu har vi med en hel del erfarna fotbollstjejer på våra egna träningspass, vilket gör att ungdomarna får lära sig mycket rent sportsligt. Och så samarbetar vi med ett korplag som heter Kickers BK. Hos dem får våra Rampenspelare möjlighet att spela matcher i ett stabilt och strukturerat sammanhang. En genomsnittlig trupp brukar bestå av en stomme på 3-4 tjejer från Kickers BK och så fyller vi ut med 7-10 personer från Rampen. Det blir en bra grund för de spelare hos oss som vill satsa vidare så småningom, säger Smith.

Har ni fler samarbetspartners vid sidan av Kickers BK?
– Ja, bland annat har vi vid olika tillfällen ”lånat ut” våra spelare till andra korplag som behövt folk. Och så spelar en del av våra tjejer med Futebol dá Força, en organisation som också anordnar öppna träningar och även jobbar mycket med ledarskap för unga kvinnor. Sedan har vi till viss del varit delaktiga i en satsning som heter ”Shake Hands” tillsammans med exempelvis damallsvenska Kopparbergs/Göteborg FC. Där får tjejerna vara med i cuper och andra evenemang där de blandas på ett naturligt sätt med spelare från andra lag. Vid den senaste cupen ”Shake Hands World Cup” hade vi 20 tjejer med.

– Men vi behöver också utnyttja våra egna nätverk för att slussa dem vidare. Inom vår styrelse har vi flera personer med mycket goda kontakter inom Göteborgsfotbollen. En av våra ledamöter sitter med i IFK Göteborgs Futsal-styrelse, en annan är styrelseledamot för Göteborgsstudenternas Idrottsförening och ytterligare två är aktiva inom Mossens BK, ett klassiskt lag här i Göteborg. Och det börjar ge resultat. Hittills har vi en handfull tjejer som tränat med andra föreningar från Rampen, och en större grupp som förhoppningsvis är på väg att göra samma resa.

Parallellt med detta arbetar Rampen även för fullt med att dra igång ett eget serielag inför nästa säsong. Göran Smith tror att ungdomarna skulle bli ännu mer inspirerade att fortsätta med fotbollen om nivån höjdes och den sportsliga utmaningen blev större. Men i så fall behövs en del material och utrustning som ännu så länge saknas inom projektet.

Sverige United imponeras av allt positivt Rampen åstadkommit hittills, och vi är övertygade om att framtiden ser minst lika ljus ut. Därför har stiftelsen beviljat ett bidrag till matchkläder med tryck åt hela truppen, så att ungdomarna kan kliva in i tävlingsspel 2017 som ett enhetligt lag. Stort tack för era insatser och lycka till med fortsättningen!

Läs mer här om hur din förening kan ansöka om bidrag till sitt integrationsprojekt!