I Mullsjö IF delar alla på allt

16 september 2020 Sverige United stöttar Mullsjö IF

Mullsjö IF har låga ekonomiska trösklar in i föreningen som ett av sina främsta verktyg för ökad inkludering. Inför sommarens fotbollsskola tänkte de om rejält och kunde sänka avgiften med mer än 80 procent!

I Mullsjö spelar man fotboll eller innebandy. Eller både och. Fotbollsföreningen Mullsjö IF betyder mycket för bygden då den är samhällets största idrottsförening och aktiverar en bra bit över 300 barn och unga samt vuxna.

Föreningens främsta verktyg för att öka inkluderingen är att hålla nere de ekonomiska trösklarna så att så många som möjligt ska kunna vara med. Föreningen har till exempel inte höjt sina träningsavgifter på 13 år. I föreningen delar alla ungdomslag på allt material och tar hand om det tillsammans.

Den årliga sommarfotbollsskolan är ett annat viktigt tillfälle då man försöker nå barn och unga som inte tidigare hittat till fotbollen och därmed inkludera fler. För att nå så många som möjligt brukar inbjudan och information även gå ut via skolan och på olika språk.

Fotbollsskolan för barn mellan 7-13 år består inte bara av fotbollsträning och matcher utan även utbildning i idrottens värdegrund, hur en bra kompis och lagkamrat ska vara samt etik och moral. Glädje och gemenskap kommer på köpet. Att fotbollsskolan fyller en viktig roll bekräftas av att antalet deltagare har fördubblats genom åren och nu ligger på runt 100 barn.

När planeringen av sommarens fotbollsskola inleddes försökte man hitta olika sätt att få ner avgiften. Emil Fritzell, ledamot i föreningens styrelse, var en av de som var involverad i diskussionerna. Emil började tidigt spela fotboll i föreningen och har de senaste 10 åren haft ett ansvar för Fotbollsskolan.

– Det kan vara tufft att betala nära 600 kronor för en veckas fotbollsskola, eller ännu mer om det är flera barn i en familj som vill delta, påpekar Emil.

Till slut kom man på en idé som både gav sänkta avgifter och ökade möjligheter för föreningen att långsiktigt erbjuda fler unga att delta i den ordinarie verksamheten. Emil berättar:

– Tidigare år har varje deltagare fått varsin fotboll, vattenflaska och t-shirt, det har ingått i avgiften vilket gjort avgiften dyrare. I år hade vi ett helt nytt upplägg. Istället för att köpa in ett materialpaket till varje barn fick barnen istället låna föreningens material. Detta tillsammans med ett bidrag från Syskonen Norheds Stiftelse gjorde att deltagaravgiften kunde sänkas till endast 100 kronor.

Här kom också bidraget från Sverige United för inköp av gemensamt material väl till pass.

– Vi köpte in bollar och västar utifrån behovet under fotbollsskolan. Nu kan vi fortsätta använda detta material i föreningens olika ungdomslag under året och självklart använda det vid våra kommande fotbollsskolor, säger Emil.

Sverige United hälsar Mullsjö IF välkommen som samarbetsförening och ser framemot att följa deras fortsatta arbete.

Foto: Emil Fritzell