I Sjöviks SK stannar tjejerna kvar

22 april 2022 Tjejlag i Sjöviks SK

1932 satte Kreugerkraschen stora spår i Sverige och på idrottens område var det de olympiska spelen i Lake Placid (vinter) och Los Angeles (sommar) som rönte uppmärksamhet. 

I Östad socken, norr om Göteborg, uppgick befolkningen då som nu till cirka 1 000 personer. Så såg en del av förutsättningarna ut när man 1932 beslutade sig för att starta en idrottsförening i Sjövik.

Till hösten firar Sjöviks SK 90 år och är idag en idrottsförening med många verksamheter såsom, fotboll, ridning, löparsektion, discgolf med flera.

– Genom fotbollen försöker vi se till att nyanlända ungdomar får en fin väg in i vårt samhälle, säger Beatrice Andersson, ungdomsansvarig inom fotbollen. Vi har många nyanlända i samhället som har börjat spela i föreningen, framförallt barn och ungdomar vilket är väldigt roligt för vår lilla klubb. Det tråkiga är att många av dem saknar eller inte har råd att skaffa utrustning på grund av att familjerna ofta har svag ekonomi.

Föreningen bidrar i så stor utsträckning man kan med utrustning till ungdomarna. Man försöker ge alla shorts, tröja, strumpor, skor och benskydd som man vid behov lånar mellan lagen. När det behövs så hjälper man även till med mat och mellanmål vid matcher och cuper. Allt för att de nyanlända ungdomarna ska känna sig välkomna och kunna spela fotboll på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sjövik.

Föreningen har idag cirka 100 ungdomar som tränar regelbundet, 1-2 gånger i veckan i olika lag. För de som inte spelar i ett lag har föreningen under vinterhalvåret erbjudit spontanfotboll en gång i veckan för att ge en möjlighet att pröva på fotboll och kanske gå med i föreningen. Något man försöker fortsätta med även under våren och sommaren. 

Sjöviks SK har lyckats få tjejer med invandrarbakgrund att spela fotboll i föreningen – och att stanna kvar när de blir lite äldre. Beatrice berättar att hon har en dotter i ett tjejlag som hon följer.  De nyanlända tjejerna har lärt sig språket, kommit in i gruppen, fått kompisar på ett jättebra sätt. Det har blivit naturligt för dem att vara med och fortsätta med fotbollen. De har även spelat tillsammans med killarna. Beatrice berättar att de har fått till en fin dialog med föräldrarna så att tjejerna får fortsätta spela.

– Bidraget från Sverige United kommer väl till pass.  Ansökan behandlades snabbt och nu funderar vi på att skaffa träningshjälpmedel som gör fotbollsövningarna roligare och effektivare för ungdomarna, avslutar Beatrice.

Text: Carl Sterner

Foto: Sjöviks SK