IK Bergandy ordnar trygghetsvandringar som gör skillnad

13 augusti 2018

Foto: IK Bergandy

Det finns många olika sätt för föreningar att göra skillnad även utanför planen. IK Bergandy har startat IKB i samhället, en gren i föreningen som verkar för just samhället. Två dagar i veckan arrangerar de trygghetsvandringar för att stärka oroliga områden.

Det var förra året som vår samarbetsförening IK Bergandy bestämde sig för att starta IKB i samhället. Närliggande områden hade varit oroliga och föreningen kände att de ville göra en insats för att försöka skapa en trygghet och ett lugn. Salman Kahn är ungdomsansvarig och sitter i föreningens styrelse. Han har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och har bland annat jobbat som fältarbetare där han såg att det förebyggande arbetet gav effekt. Salman och föreningen såg behovet av att skapa lugn i områdena och möjligheten att få ungdomarna i området att engagera sig. De bestämde sig för att starta trygghetsvandringar som görs i genomsnitt två gånger i veckan på bestämda orter. För att få så stort genomslag som möjligt använder de sig av egna, utbildade ungdomar från samma orter.

– Det ger en trygghet till de yngre när vi använder ungdomarna. Det blir ett större genomslag när vi har med personer som själva bor i området, förklarar han.

Målet med vandringarna är huvudsakligen att hjälpa till i utsatta områden samt att få ungdomarna att engagera sig. Salman medger dock att trygghetsvandringarna är positiva även för klubben.

– En av anledningarna är såklart för att föreningen ska synas, vi finns i områdena och det är till vår fördel. Vi startade nyligen ett juniorlag där många av ungdomarna kommer från just de här områdena.

Han fortsätter;

– Jag har jobbat med ungdomar som har haft det svårt ute på arbetsmarknaden och som har varit väldigt duktiga när de ställt upp ideellt i olika arrangemang. Att kunna ge dem en utbildning och få dem i sysselsättning och att växa i den rollen är superviktigt för både oss och dem. Vi tycker att föreningar borde ta större ansvar kring detta, säger han.

Reaktionerna på trygghetsvandringarna har varit positiva och de boende i områdena börjar nu känna sig tillräckligt trygga för att socialisera och be om hjälp vid behov. Men det är inte bara de boende i områdena som har hjälp av ungdomarna. Salman berättar om en situation där det tillkallades polis på grund av raketskjutningar.

– De blev väldigt aggressiva mot polisen medan våra killar och tjejer har en annan relation till gänget. De kunde lugna ner situationen och det mynnade ut i ett bra samtal mellan polis och resterande.

IK Bergandy vill vara en förening som bidrar till ett bättre samhälle och uppmanar att fler föreningar tar samma ansvar.

– Vi brinner för samhällsengagemang och hoppas att fler föreningar tar ansvar. Det behövs mer krafter än bara myndigheter, det borde finnas ett större samarbete. Det gäller att utnyttja de krafter som finns, avslutar han.

Text: Linn Axelsson

Foto: IK Bergandy