Karlshamn United + Karlshamnsbostäder = winwin

6 december 2021 Ilir Alaj Karlshamn United vid Svängsta IP

Day Camp, julfest, spontanfotboll, föreningslära… Genom sitt fleråriga samarbete med Karlshamnsbostäder bidrar fotbollsföreningen Karlshamn United med betydande samhällsnytta.

Att fotbollen bidrar till stor samhällsnytta är ingen nyhet. Men hur mycket den betyder i vardagen kan vara svårt att greppa. Inte minst effekten i områden där unga riskerar hamna fel och fotbollen istället får dem att välja rätt väg. Karlshamn och Svängsta är ett sådant exempel.

Cecilia Clang arbetar som Bosocial chef på kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder. Det var år 2019. Hon hade hört om Karlshamn Uniteds engagemang för att aktivera barn och ungdomar från andra kulturer och tog kontakt med ledaren Ilir Alaj som direkt var positiv till att hjälpa till. Spelare och ledare från föreningen började röra sig i ett av företagets då mer stökiga bostadsområden på kvällar och helger. De ordnade spontanfotboll och samlade barn och ungdomar som annars gled omkring.

– Vi märkte snart hur deras fotbollsaktiviteter och nattvandringar gav effekt i form av ordning och reda och mindre klotter, berättar Cecilia.

Det blev starten på ett mer formaliserat samarbete mellan Karlshamnsbostäder och Karlshamn United.

– Ilir och hans kompisar kom med massor av idéer. Ett sådant här samarbete ger så mycket mer jämfört med om du sponsrar en förening och får en skylt på planen eller namnet på matchstället.

Karlshamnbostäder ser konkreta resultat inte bara i form av lugnare bostadsområden utan också i kronor och ören:

– Vi har inte behövt lägga en krona på ronderingar med hjälp av vaktbolag och vi har inte längre några störningar eller vandalisering. Ilir och hans lagkompisar har lyckats förklara för barnen att om de förstör så är det deras föräldrar som i slutändan får betala. De pengar som läggs på att återställa det som blivit förstört hade man istället kunnat lägga på till exempel en basketplan i området.

En av nycklarna tror Cecilia är att spelarna och ledarna i Karlshamn United har liknande bakgrunder som de boende. Barnen i områdena känner igen sig och har respekt för dem.

– Det Karlshamn United gör och det vi gör tillsammans har betytt oerhört mycket för integrationen i vårt område. Det märks så tydligt att föreningens värdegrund genomsyrar allt de gör, menar Cecilia.

Numera har de samarbeten året om. För Karlshamnsbostäder är det viktigt att inte bara erbjuda bostäder utan även ta ett socialt ansvar, förklarar Cecilia. På sommar- och höstlovet fångar föreningen upp unga som är ute på kvällarna. Föräldrar bjuds in till information om vad det betyder att vara med i en förening. I somras genomförde Karlshamnsbostäder för andra året i rad ett dagläger för 100 ungdomar där spelare och ledare från Karlshamn United höll i alla aktiviteter och värdegrundsarbete.  

Och snart står julen för dörren. Karlshamn United bjuder in till julfest för de som annars hade suttit ensamma. Ytterligare ett sätt att öka samhörigheten och gemenskapen i samhället.  

– Förra året fick vi ställa in på grund av pandemin men i år blir det julfest igen, berättar Cecilia.

Foto: Sverige United