Klubbens dilemma: Integrationssatsningen blev FÖR lyckad

26 juni 2017


Tollarps IF lyckades så bra med sitt integrationsarbete att föreningen hamnade i ett moment 22. Kommunen nekade till nya anslag – och satsningen hotades av nedläggning.
– Därför är vi väldigt tacksamma för stödet från Sverige United, säger styrelseledamoten Magnus Nilsson.

Idrottsrörelsen i allmänhet och fotbollen i synnerhet brukar ofta beskrivas som en mötesplats. En arena där människor med olika bakgrund får chansen att komma närmare varandra och delta på lika villkor. Därför är det kanske inte så konstigt att idrottshallar och gräsplaner på många håll används som verktyg i det lokala integrationsarbetet. För en nyanländ person kan fotbollsträningar och matcher medföra nya kontaktytor och i förlängningen ge en ökad möjlighet att etablera sig i samhället.

En förening som jobbar just på det sättet är skånska Tollarps IF. För ett par år sedan bestämde sig klubben för att starta öppna träningar och bjuda in asylsökande ungdomar från ett närliggande asylboende. Tanken var att ge tjejer och killar en första kontakt med idrottsrörelsen, i första hand som en meningsfull fritidsaktivitet. Kommunen beviljade anslag för att projektet skulle komma igång och löpa på så smidigt som möjligt.

Men snart uppstod ett oväntat problem – satsningen gick helt enkelt för bra.

– Vi märkte ju att många av våra nyanlända killar verkligen tyckte om fotboll och att de ville spela mer seriöst och organiserat. Så vi bestämde oss för att intensifiera det här ytterligare. Vi började titta på om vi kunde dra igång ett regelrätt juniorlag och mixa de nyanlända med etablerade svenskar som redan fanns i klubben. Anmäla oss till seriespel. Då skulle det bli integration på riktigt, tänkte vi, säger Magnus Nilsson som sitter i Tollarps IF:s styrelse.

Så vad var då kruxet? Jo, när föreningen flyttade över de nyanlända spelarna i den ordinarie verksamheten beslutade Kristianstads kommun att inte längre bevilja något integrationsbidrag. Nu handlade det ju inte, resonerade kommunen, om en uppstartsverksamhet för att aktivera personer som stod utanför idrotten. Snarare såg man det som en subvention av ordinarie medlemmar i klubben – och då kunde inget integrationsbidrag delas ut. De ökade kostnaderna skulle Tollarps IF få täcka genom att använda sina egna resurser.

– För oss var det ett bakslag. Vi ansåg att vi lyckats väldigt väl med vårt projekt, och ett kvitto på det var ju att vi faktiskt fått fram spelarunderlaget till ett juniorlag. Det hade aldrig gått annars, om vi inte bjudit in ungdomarna från asylboendet. Och egentligen kan man väl tycka att det borde vara mer integration att blanda nyanlända och etablerade svenskar i samma lag än att ha ett isolerat lag med enbart nyanlända, säger Magnus Nilsson.

När Sverige United talar med Kristianstads kommun bekräftar tjänstemännen på kultur- och idrottsförvaltningen att beskrivningen från Tollarps IF är korrekt. Kommunen behandlade föreningens ansökan vid ett nämndmöte i april och bestämde sig då för att ge avslag. I mångt och mycket handlade det om en gränsdragningsfråga. Om ansökan beviljats hade det blivit svårt att motivera varför andra föreningar som också bedriver ungdomsverksamhet inte skulle ha rätt till samma stöttning. Istället uppmanar kommunen Tollarps IF att söka de bidrag som riktar sig just mot ordinarie verksamhet, och som inte är direkt kopplade till integration.

Trots det negativa beskedet valde Tollarps IF ändå att gå vidare med sin satsning och under den gångna våren har juniorlaget debuterat i seriespel. Något som inneburit ett uppsving på många sätt, enligt Magnus Nilsson.

– Tittar man rent sportsligt har det varit tufft för oss och vi ligger långt ner i tabellen. Men när det gäller den sociala biten har vi sett fina resultat. Vår uppfattning är att det här varit givande och roligt för hela föreningen och att de nyanlända killarna verkligen blivit accepterade fullt ut. De är precis som vilka spelare som helst numera. Att jobba med öppna träningar var också positivt – men det här blir integration på en helt annan nivå, säger han.

Sverige United har förståelse för det dilemma som uppstått kring Tollarps IF, och vill underlätta för klubben framöver. Därför har stiftelsen beslutat att hjälpa till med ett litet handtag, till inköp av utrustning och material under hösten. Vi hoppas att ert fina arbete fortsätter och att den integrationsprocess ni lagt grunden för blir lika lyckad som hittills!