Finalist till Guldhanden: Leif Magnusson och IFK Tumba

19 januari 2018


Under hela sitt vuxna liv har Leif Magnusson varit fotbollen i Tumba trogen. Han kämpar mot rasism och främlingsfientlighet – och vill tillsammans med IFK Tumba göra fotbollen till en mötesplats för alla ungdomar. 

Till vardags arbetar Leif Magnusson som chef för Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. En stiftelse som arbetar för mångfald, antirasism och att migration ska vara en självklar del i det svenska kulturarvet. Hans människorättsliga engagemang upphör dock inte vid professionella åtaganden. På sin fritid har Leif Magnusson länge engagerat sig i Tumbas fotbollsverksamhet, och genom detta påbörjat ett gediget arbete mot rasism, med Tumba IFK i ryggen.

“Ge rasismen rött kort” är en stor, internationell kampanj. Men med hjälp av Leif Magnusson har IFK Tumba tagit uttrycket ett steg längre. Tankesättet har fått bli fotbollsklubbens motto och genomsyrar nu alla aktiviteter som anordnas under föreningens regi. Med IFK Tumba som ständig stöttepelare har Leif Magnusson myntat denna paroll, och därmed initierat det antirasistiska arbetet inom klubben.

– Leif är en väldigt drivande kraft inom klubben, hans engagemang är otroligt tydligt. Man märker att frågan om inkludering, integration och antirasism är ständigt prioriterad, med nya kontakter och infallsvinklar, säger Lars Sjöberg i klubbens sportråd.

Leif Magnusson är inte enbart en gammal gedigen medlem och tränare inom IFK Tumba Fotboll, och utöver detta en stark kraft i det antirasistiska arbetet i klubben. Han har också varit en viktig del i att anordna den cup som hålls i Tumba varje år, Tumbakicken. Där ligger fokus just på att motverka rasism.

Dessutom ligger Leif Magnusson bakom Tumba United, också detta i IFK Tumbas regi. Här hålls öppna träningar för alla som vill delta. Men det är, utöver bara träningar, en metod för att hjälpa ensamkommande, asylsökande ungdomar att komma in i samhället, med fotbollens kraft. Leif Magnusson kan med verksamhetens hjälp bistå ungdomarna i att skapa ett brett kontaktnät och träffa andra som inte är asylsökande. Och därmed också underlätta och effektivisera integrationsprocessen.  

– Utan honom hade Tumba United inte blivit av. Han agerar som en mentor för många av ungdomarna. Detta är hans verk, han har stor erfarenhet, ett stort engagemang och mycket kunskap och kompetens som gör allt detta möjligt, säger Lars Sjöberg.

Leif har också initierat ett samarbete med Storvretskolan ute i Tumba för att genom dem kunna tillhandahålla de nyanlända ungdomarna handledare som hjälper till med exempelvis läxläsning. Som en brygga mellan utbildning och idrott. Han agerar alltså tränare, ledare, mentor, ledamot i sportrådet och tar också avsevärt ansvar i att lösa vad som helst för utmaningar som uppstår, med IFK Tumbas andra medlemmar som ständigt likvärdiga medarbetare.  

På försommaren hade klubben problem med att pojkar i unga tonåren störde under tjejernas fotbollsträning. De cyklade över planen, slängde in bollar och ropade okvädningsord mot spelarna. I det stora hela hade det varit stökigt ett tag, med inbrott och andra problem med nedstökning. Genom sin samverkan med sociala myndigheter och polisen, men också egna krafter såsom Leif Magnusson och andra engagerade, lyckades klubben stävja problemen.

– Leif är med i en jourverksamhet, han visade sig ofta på fotbollsplanen för att få pojkarna att sluta. Dessutom kände han igen några av killarna som ställde till problem, och kunde lätt nå ut till dem. Det gäller att det finns vuxna på plats, och just Leif finns ofta där. Han är en kraft, en eldsjäl, säger Lars Sjöberg.

Maja Elfving