Liten förening tar stort ansvar

16 juni 2020 Fardhem Garda BK träning hemsida

Under den stora flyktingvågen 2015 öppnades ett boende för nyanlända på södra Gotland i trakterna där Fardhem Garda BK bedriver sin verksamhet. För att bidra till förbättrad integrering och erbjuda en väg in i fotbollens gemenskap bjöd föreningen in ungdomar och vuxna till öppna träningar en gång i veckan. Initiativet blev lyckosamt och upp emot 30 deltagare kom varje vecka.

Idag har boendet lagts ner, men många av de spelare som deltog i de öppna träningarna är fortfarande kvar och spelar permanent. Fardhem Garda BK är en liten förening som tagit ett stort ansvar. Fotbollen är det primära och det som genererar intresse hos spelarna. Men Fardhem Garda BK ser även vikten av vad som sker utanför de kritade linjerna. Bland annat har laget tillsammans med SISU idrottsutbildarna talat om och arbetat med normer och värderingar. Det är något som Tom, spelande tränare i laget, gärna berättar om.

– Det kändes viktigt i och med att vi har en sådan mix av spelare. Alla ska känna att de kan vara sig själva och samtidigt veta vad som förväntas om man är spelare i vår förening. Vi vill ha ett lag där alla visar förståelse för varandra. Om något krockar på planen så blir det lättare att hantera om man tidigare haft samtal om normer och värderingar, säger Tom.

I Fardhem Garda BK står dörrarna öppna för alla som är intresserade och trycker på att alla ska få spela fotboll, oavsett nivå.

– Vi är en förening där alla är välkomna. Oavsett religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning. Det spelar ingen roll om spelarna vill bli bäst eller bara spela för att hålla formen och träffa kompisar heller. Vi strävar efter att vara en ödmjuk förening och värdesätter att ha en bredd i laget på alla sätt, säger Tom.

Initiativ som dessa är mycket viktiga för att underlätta vägen in i föreningsliv och idrottsliv. Speciellt på en liten ort där alternativen inte alltid figurerar på samma sätt som i mer tätbefolkade områden. Trots den ringa befolkningen i upptagningsområdet, där det bor ungefär 2000-2500 personer inom en radie på 3 mil har Fardhem Garda BK ett seniorlag och fem ungdomslag för flickor och pojkar i alla åldrar, även om det ibland kan vara svårt att fylla lagen på grund av få barn.

Sverige United har beslutat ge ett bidrag till Fardhem Garda BK och deras viktiga arbete och hälsar dem samtidigt välkomna som samarbetsförening.

Text: Gustav Kassman

Diskussion om normer och värderingar. Foto: Fardhem Garda BK