Integration, matlagning och musik – Sverige United stöttar Skellefteå FF

9 november 2016
Arne Olofsson, Skellefteå FF.

Arne Olofsson, Skellefteå FF.

Matlagning, musik och möten över generationsgränserna. För Skellefteå FF handlar integration om mycket mer än fotboll.
– Vi vill bygga en gemensam värdegrund och då måste vi lära oss av varandra, säger ordföranden Arne Olofsson.

Föreningslivet brukar ofta beskrivas som en lämplig mötesplats för människor med olika bakgrund. En arena där unga och gamla, tjejer och killar, nyanlända och etablerade svenskar, ska kunna delta på lika villkor. Men det räcker inte att  spela fotboll om man vill åstadkomma integration i verkligheten. Även om sporten i sig medför glädje och gemenskap kan kulturen runtomkring – jargongen i omklädningsrummet, representationen inom styrelsen och synen på mångfald och jämställdhet – fortfarande lämna en hel del övrigt att önska.

Det är någonting Skellefteå FF tagit fasta på genom sitt projekt ”hela spelaren”. Klubben vill fungera som en samlingsplats för ungdomar, men för att nå långsiktig framgång och utveckla så många individer som möjligt krävs arbete som berör mer än det rent sportsliga. Inte minst på områden som berör värdegrund och föreningsdemokrati. Styrelseledamoten Arne Olofsson förklarar.

– Vi försöker att vara en inkluderande klubb men då måste vi också fråga oss själva: Vad står vi för som förening? Hur kan vi säkerställa att alla som söker sig till oss bemöts på ett respektfullt sätt, oavsett kön eller vilket land de kommer ifrån? Vilket ansvar har vi att verka som en god kraft i samhället? Det är saker vi funderat mycket på och där vi vill ligga i framkant, säger han.

Vad vill ni åstadkomma rent konkret?
– Vårt mål är att etablera tydliga normer och peka på att ”detta gäller hos oss”. Det kan både handla om hur män bemöter kvinnor och om hur vi som är födda och uppvuxna i Sverige tar emot personer med rötterna i andra kulturer. På senare tid har Skellefteå FF slussat in ett antal nyanlända i våra lag och då stöter vi på frågeställningar som är nya för många av oss. Ett exempel kan vara att någon fastar under den muslimska högtiden Ramadan, vilket självklart ska respekteras av alla runtomkring. Nu vill vi hitta verktyg för att lära oss om varandras sedvänjor och traditioner och ta till oss av nya perspektiv, samtidigt som vi enas om gemensamma regler för just vår förening.

Har det uppstått friktion i samband med att ni slussat in nyanlända menar du?
– Nej, inte på det sättet. Däremot tror jag att många av oss som är lite äldre upplever att idrottsrörelsen förändrats under årens lopp. Förut var det kanske en striktare syn på regler och uppförandekoder i samhället överlag, men det är nya tider nu och det behöver vi förhålla oss till. Då får vi ta till de grepp vi kan för att nå ut till våra spelare. Där har idrotten en unik roll eftersom alla ungdomarna, både de svenskfödda och invandrarna, kommer till oss och lyssnar. Att spela fotboll är så pass viktigt för dem att vi även kan föra in andra värden, som de blir mottagliga för.

Vad kan det vara för värden?
– En sak kan ju vara förhållandet mellan pojkar och flickor, vilka skämt som är acceptabla i omklädningsrummet och så vidare. Machokulturen. Den går inte att koppla till en viss grupp, utan finns både hos svenskfödda och de med invandrarbakgrund. Från vår sida är vi övertygade om att den problematiken går att komma åt genom dialog, och att vuxenvärlden tydligt pekar ut riktningen. Ungdomarna behöver få forum att diskutera sådana frågor – först då ges de möjlighet att utmana sina egna föreställningar och beteenden.

Hur ser forumen ut, handlar det om föreläsningar och kurser?
– Det kan det absolut göra. Men framför allt bjuder vi in till samtal där ungdomarna under ledning av en vuxen får uttrycka sina funderingar. Både om ämnen som berör sexualitet och jämställdhet, men också om personlig utveckling, mobbning och dopning. Vi försöker att etablera en tydlig värdegrund, kort och gott, och vi vill ha ungdomarna med på tåget.

Ni vill också nå ut till deras föräldrar, hur bär ni er åt där?
– Även då handlar det om att aktivt bjuda in och just på den punkten är utmaningen större vad gäller de nyanlända. Alla kommer ju inte från länder med samma naturliga koppling till föreningslivet som i Sverige, och där kan vi vara en bra väg in i samhället. Vi kan hjälpa till med kontaktytor och att etablera ett nätverk. Rent praktiskt fungerar det så att vi bjuder in både föräldrar och barn till exempelvis en matlagningskväll i klubbhuset. Tanken är att folk ska träffas, umgås under avslappnade former och laga till maträtter från sina hemländer. Andra gånger kanske vi arrangerar en musikkväll. Och så passar vi förstås på att lyfta de frågor vi jobbar med ungdomarna med. Om vi får med oss föräldrarna ökar chanserna markant för att vi ska kunna nå långsiktiga resultat.

Sverige United tror, liksom Skellefteå FF, att samtal och dialog bidrar till att skapa förståelse och att bygga broar. Vi uppskattar att föreningen tar jämställdhet och inkludering på allvar, och därför har stiftelsen beslutat att stötta ”Hela Spelaren” med ett handtag under den kommande vintern. Tack för ert fina arbete, och stort lycka till framöver!