Mer än bara sparka boll

1 juli 2021 Håbo FF

Felix Bengtsson studerar på Lunds universitet. När det var dags att skriva kandidatuppsats ville han undersöka något som involverade både fotboll och socialt arbete, två ämnen som han brinner för.

Sedan barnsben har Felix spelat fotboll i olika mindre föreningar. På så vis kom han tidigt i kontakt med föreningslivet.

– Föreningslivet är en stark kraft, menar Felix. Jag blev nyfiken på hur de tacklar förväntningar som finns på sociala insatser, och jag valde att fokusera på integration. Mina frågeställningar var: Vad har fotbollen för styrkor respektive svagheter som en arena för integration? Och vad behövs för att fotbollen ska kunna fungera som en integrationsarena?

Han valde att göra en kvalitativ studie, i form av intervjuer med ett färre antal personer, för att få en större inblick och förståelse.

– Jag ville få tag på fotbollsföreningar som arbetar med integration. Med hjälp av Sverige United fick jag kontakt med eldsjälar och genomförde fyra intervjuer som ligger till grund för undersökningen.

Felix konstaterar att det finns stora förväntningar från Riksdag, Regering och Riksidrottsförbundet på föreningslivets insatser i integrationsarbetet. Men det finns forskning som visar att dessa förhoppningar är överdrivna.

– Intervjupersonerna bekräftade forskningsbilden. De vittnade om att det finns föreningar som inte klarar av denna uppgift eller saknar detta inslag i sin verksamhet. Samtidigt är de själva ett bevis på att fotbollen absolut kan vara en arena för integration. Fotbollen framställs som en utmärkt mötesplats, men för att få en fungerande integration krävs engagemang och socialt arbete.

Felix är väldigt imponerad av de som klarar att möta förväntningarna och han konstaterar att de eldsjälar som han intervjuade lägger ner otroligt mycket tid i form av ideellt arbete.

– Många föreningsledare tänker kanske inte på de sociala bitarna utan kommer till träningarna i första hand med fokus på det sportsliga. Men det finns också många exempel där det är precis tvärtom. Jag tänkte på det när jag läste Fredrik Backmans essä i Offside, där han beskriver sin roll som ledare i dotterns fotbollslag. Det blir så tydligt hur fotbollen egentligen är det sekundära. De föreningsledare jag intervjuade underströk detta; fotbollen är enkel att samlas kring för alla vet vad det är och på planen pratar alla samma språk, vilket ger goda förutsättningar att bedriva integrationsarbete.

Vilket är då hans bästa råd till fotbollsföreningar och eldsjälar som vill börja arbeta med fotbollen som verktyg för integration?

– Jag ställde faktiskt samma fråga till mina intervjupersoner. Alla gav i stort sett samma svar: Bara kör! Våga testa, och testa igen.

Ta del av hela undersökningen på www.lu.se/lup/publication/9036255

Foto: Håbo FF, en av många fotbollsföreningar som bidrar till integration genom fotbollen.